2.lékařská fakulta
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Místo pro vaši reklamu

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 0
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 13

Jít na stránku: 1 2

Onkogenetika 8 - závěr
..klíčová slova: DNA diagnostiky, genetické testování, predispozice k zhoubným nádorům,testování genů, .. ..klíčová slova: predispozice k zhoubným nádorům,testování genů, možnosti testování v ČR..

Onkogenetika 2 - HBOC
..klíčová slova: prsu a ovaria, odpovědné geny, kriteria testování mutaci.. ..klíčová slova: odpovědné geny, kriteria testování mutaci genů..

Vrozená hluchota podle G. Van Camp (BE) transfer materiálu z celosvětového ORL sjezdu 2006
.. v roce 2006. Do detailu jsou probírány počty genů nesyndromového postižení sluchu, geny potřebné pr..

Genetika CF
..klíčová slova: vývoj příznaků, incidence CF,mutace CFTR genu..

Onkogenetika a diagnostické situace
.. vyšetření, molekulárně genetické testování, Lynchův syndrom, Li-fraumenův syndrom, a..

Bakteriální genetika
.. je významná možnost horizontálního přenosu genů kódujících faktory virulence a rezistenci k an..

Dědičné poruchy metabolismu a farmakogenetika
.. tvorbou proteinového produktu  mutovaného genu. DMP - dědičnost a incidence.Problémy di..

Genetika komplexních chorob
.. Geny versus vlivy prostředí.Genetické testování, genetické faktory, multifaktoriální dě..

Role náhody
.. způsobem se interpretuje výsledek statistického testování nulové hypotézy a jak se interpretuje bodový od..

Infekce a imunita (molekulární mechanismy bakteriální virulence)
.. získaných často horizontálním přenosem genů v časových úsecích stovek milionů let, jsou pato..