2.lékařská fakulta
MEFANET Project (MEdical FAculties Educational NETwork)

Infekce a imunita (molekulární mechanismy bakteriální virulence)

 Přednáška probírá mechanismy interakce patogen – hostitel na molekulární úrovni. Vychází z teze, že povrchy kůže a sliznic makroorganismu jsou kolonizovány početnými a velmi komplexními společenstvími primárně neškodných mikroorganismů. Z neškodné flóry se posléze vyčlenily specializované patogenní bakterie, které si v permanentní konfrontaci s imunitním systémem hostitele vyvinuly schopnost aktivně pronikat přes sliznice do sterilních tkání a buněk hostitele, kde nemusí soutěžit o živiny a "životní prostor" se zbytkem mikrobiomu hostitele. Díky fascinujícímu spektru sofistikovaných faktorů virulence, získaných často horizontálním přenosem genů v časových úsecích stovek milionů let, jsou patogeny po jistou dobu schopni manipulovat imunitním systémem hostitele a odolávat jeho útokům. "Pravé patogeny" pak mají schopnost vyvolávat takové poškození makroorganismu, které jim umožní se přenést na nového hostitele (kašlem, močí, exkrementy, krví). Po rekapitulaci mechanismů antiinfekční imunity savců bude v přednášce podrobně pojednáno o specifické genové výbavě bakteriálních patogenů, regulaci její exprese a o detailech molekulárních mechanismů působení faktorů virulence bakterií. Detaily modelových mechanismů působení bakteriálních adhesinů, toxinů a imunomodulačních produktů budou probrány od systemické úrovně hostitelského organismu, až na úroveň buněčné biologie a fyziologie imunitního systému. Principy interakcí patogen hostitel budou podrobně demonstrovány na vybraných příkladech hlavních bakteriálních patogenů a infekcí člověka.


Attachments:
Attachment   Date Size Availability [?] Clinically sensitive [?] Licence
pdf Infekce a imunita (molekulární mechanismy bakteriální virulence) Download - Infekce a imunita (molekulární mechanismy bakteriální virulence)Open in new window - Infekce a imunita (molekulární mechanismy bakteriální virulence) 4.4.2013 7.71 MB faculty member Creative Commons License
 

Keywords: infekce, imunita

Discipline:

Creative Commons LicenseContribution content is subject to licence Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla Attribution 3.0 Czech Republic
author: Peter Šebo | organization: Department of Medical Microbiology | published on: 4.4.2013 | last modified on: 4.4.2013
citation: Šebo Peter: Infekce a imunita (molekulární mechanismy bakteriální virulence). Multimedia support in the education of clinical and health care disciplines :: Portal of 2. Faculty of Medicine [online] 2013-04-04, last modif. 2013-04-04 [cit. 2020-08-05] Available from WWW: <http://mefanet-motol.cuni.cz/articles.php?aid=2012>.
 

Comments and discussion

Insert new entry:

Author / e-mail: [ user login / verification ]
Title:
Text:
 
 Add tag:   The tag has been submitted, thank you