2.lékařská fakulta
MEFANET Project (MEdical FAculties Educational NETwork)

Microbiology

Sorted by: priority and last modification time
Go to page: 1 2

Infekce a imunita (molekulární mechanismy bakteriální virulence)

 Přednáška probírá mechanismy interakce patogen – hostitel na molekulární úrovni. Vychází z teze, že povrchy kůže a sliznic makroorganismu jsou kolonizovány početnými a velmi komplexními společenstvími primárně neškodných mikroorganismů. Z neškodné flóry se posléze vyčlenily specializované patogenní bakterie, které si v permanentní konfrontaci s imunitním systémem hostitele vyvinuly schopnost aktivně pronikat přes sliznice do sterilních tkání a buněk hostitele, kde nemusí soutěžit o živiny a "životní prostor" se zbytkem mikrobiomu hostitele. Díky fascinujícímu spektru sofistikovaných faktorů virulence, získaných často horizontálním přenosem genů v časových úsecích stovek milionů let, jsou patogeny po jistou dobu schopni manipulovat imunitním systémem hostitele a odolávat jeho útokům. "Pravé patogeny" pak mají schopnost vyvolávat takové poškození makroorganismu, které jim umožní se přenést na nového hostitele (kašlem, močí, exkrementy, krví). Po rekapitulaci mechanismů antiinfekční imunity savců bude v přednášce podrobně pojednáno o specifické genové výbavě bakteriálních patogenů, regulaci její exprese a o detailech molekulárních mechanismů působení faktorů virulence bakterií. Detaily modelových mechanismů působení bakteriálních adhesinů, toxinů a imunomodulačních produktů budou probrány od systemické úrovně hostitelského organismu, až na úroveň buněčné biologie a fyziologie imunitního systému. Principy interakcí patogen hostitel budou podrobně demonstrovány na vybraných příkladech hlavních bakteriálních patogenů a infekcí člověka.

 
author: Peter Šebo | discipline: Microbiology | published on: 4.4.2013 | last modified on: 4.4.2013 | Creative Commons License

Department of Medical Microbiology

Department of Medical Microbiology

2nd Faculty of Medicine Official Web Site

 
author: Otakar Nyč | discipline: Microbiology | published on: 9.10.2009 | last modified on: 30.4.2011 | Creative Commons License

DNA and RNA viruses

DNA and RNA viruses

Lecture

 
author: Oto Melter | discipline: Microbiology | published on: 10.8.2010 | last modified on: 10.8.2010 | Creative Commons License

Urinary tract infections

Urinary tract infections

Lecture

 
author: Oto Melter, Annika Malmgren | discipline: Microbiology | published on: 10.8.2010 | last modified on: 10.8.2010 | Creative Commons License

Respiratory infections

Respiratory infections

Lecture

 
author: Oto Melter | discipline: Microbiology | published on: 10.8.2010 | last modified on: 10.8.2010 | Creative Commons License

Pseudomonas and Acinetobacters (and other non-fermenters)

Pseudomonas and Acinetobacters (and other non-fermenters)

Lecture

 
author: Hubert Mottl | discipline: Microbiology | published on: 10.8.2010 | last modified on: 10.8.2010 | Creative Commons License

Yeasts, moulds and mycoses

Yeasts, moulds and mycoses

Lecture

 
author: Hubert Mottl | discipline: Microbiology | published on: 10.8.2010 | last modified on: 10.8.2010 | Creative Commons License

Microbial evolution and classification

Microbial evolution and classification

Lecture

 
author: Hubert Mottl | discipline: Microbiology | published on: 10.8.2010 | last modified on: 10.8.2010 | Creative Commons License

Hospital infection

Hospital infection

Lecture

 
author: Oto Melter | discipline: Microbiology | published on: 10.8.2010 | last modified on: 10.8.2010 | Creative Commons License

Gram - positive cocci

Gram - positive cocci

Lecture

 
author: Oto Melter | discipline: Microbiology | published on: 10.8.2010 | last modified on: 10.8.2010 | Creative Commons License
Go to page: 1 2