2.lékařská fakulta
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Místo pro vaši reklamu

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 12

Multimediální učebnice DNA diagnostiky

Multimediální učebnice DNA diagnostiky

Vyšetřování iontů a substrátů v biologickém materiálu bylo následováno velkým rozvojem proteinové a enzymové diagnostiky. V současnosti jsme svědky expanze DNA a RNA diagnostiky a rozsáhlých možností její aplikace v humánní a veterinární medicíně. Nejen lepší porozumění podstatě onemocnění, ale také převratné diagnostické a terapeutické důsledky jsou výsledkem aplikace technik molekulární biologie v diagnostice infekčních virových, bakteriálních, mykotických a parazitárních onemocnění, v prenatální a postnatální diagnostice dědičných chorob s mendelovskou i nemendelovskou dědičností, v diagnostice nádorových chorob a v identifikaci (DNA typizaci) osob pro účely transplantační nebo forenzní. DNA a RNA diagnostika vyžaduje nový způsob myšlení i práce.

 
autor: Richard Průša, a kol. | sekce: Výukové materiály | obor: Lékařská chemie a biochemie | publikováno: 16.3.2009 | poslední úpravy: 20.11.2011 | Creative Commons License

DNA and RNA viruses

DNA and RNA viruses

Lecture

 
autor: Oto Melter | sekce: Výukové materiály | obor: Mikrobiologie | publikováno: 10.8.2010 | poslední úpravy: 10.8.2010 | Creative Commons License

Demence - diagnostické a léčebné možnosti

Demence - diagnostické a léčebné možnosti

Demence - genetické dispozice, diagnostika, léčba.

 
autor: Martin Bojar | sekce: Výukové materiály | obor: Neurologie | publikováno: 17.3.2009 | poslední úpravy: 7.6.2010 | Creative Commons License

Elektronická podpora výuky - možnosti na 2.lf

Nástroje pro e-learningovou podporu výuky na 2.lékařské fakultě.

 
autor: Jitka Feberová | sekce: Mefanet | publikováno: 25.3.2009 | poslední úpravy: 7.6.2010 | Creative Commons License

Demence - diagnostické a léčebné možnosti

Demence - diagnostické a léčebné možnosti

Lecture

 
autor: Martin Bojar | sekce: Výukové materiály | obor: Neurologie | publikováno: 13.9.2009 | poslední úpravy: 8.6.2010 | Creative Commons License

Současné možnosti léčby závislosti na tabáku

Přednáška

 
autor: Soňa Csémyová | sekce: Výukové materiály | obor: Pneumologie | publikováno: 24.9.2010 | poslední úpravy: 16.1.2011 | Creative Commons License

Rozdělení ortodontických anomálií, možnosti terapie

Rozdělení ortodontických anomálií, možnosti terapie

Podklady pro výuku Stomatologie
Magisterský studijní program všeobecné lékařství 2. LF UK
4. ročník
 

 
autor: Petra Hofmanová | sekce: Výukové materiály | obor: Zubní lékařství | publikováno: 9.6.2010 | poslední úpravy: 9.6.2010 | Creative Commons License

Chirurgická léčba ICHS, možnosti a realita

Chirurgická léčba ICHS, možnosti a realita

Přednáška předkládá současný stav chirurgické léčby ICHS i nevyužité možnosti.

 
autor: Marek Šetina | sekce: Výukové materiály | obor: Chirurgie, traumatologie, ortopedie, Kardiologie, angiologie | publikováno: 13.9.2010 | poslední úpravy: 16.1.2011 | Creative Commons License

Diagnostické možnosti v cytogenetice a praktické aplikace v medicíně

Výukový materiál - přednáška pro studenky 5. ročníku v předmětu Klinická genetika.

 
autor: Jana Drábová | sekce: Výukové materiály | obor: Lékařská genetika | publikováno: 2.12.2010 | poslední úpravy: 2.12.2010 | Creative Commons License

Funkční poruchy trávicího traktu a možnosti rehabilitační intervence

Přednáška ve formě power point . Dle římské klasifikace ROMA III jsou zde rozebrány jednotlivé funkční poruchy trávicího traktu dle etáže. U jednotlivých diagnóz je uvedena možná etiopatogeneze a léčebná intervence z pohledu Léčebné rehabilitace.

 
autor: Petr Bitnar, Milan Smejkal | sekce: Výukové materiály | obor: Rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie | publikováno: 23.2.2011 | poslední úpravy: 23.2.2011 | Creative Commons License

KALCIUM - FOSFÁTOVÝ METABOLISMUS U DĚTÍ S PORUCHOU FUNKCE LEDVIN (CRI,CRF) A možnosti LÉČBY TĚCHTO PORUCH

KALCIUM - FOSFÁTOVÝ METABOLISMUS U DĚTÍ S PORUCHOU FUNKCE LEDVIN (CRI,CRF) A MOŽNOSTI LÉČBY TĚCHTO PORUCH

Podklady k přednášce

 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­  ­  ­  ­  ­  ­  ­

 
autor: Jan Janda | sekce: Výukové materiály | obor: Pediatrie, neonatologie | publikováno: 27.1.2014 | poslední úpravy: 27.1.2014 | Creative Commons License

Bobath koncept - terapie plegické, spastické, hemiparetické horní končetiny; terapeutické možnosti úpro prevenci subluxace, luxace ramenního kloubu

1NMgr, vyúkový materiál, ZS, předmět Obecné metody fyzioterapie

 
autor: Petra Valouchová | sekce: Výukové materiály | obor: Rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie | publikováno: 23.2.2011 | poslední úpravy: 23.2.2011 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 28

Jít na stránku: 1 2 3

Onkogenetika 8 - závěr
..klíčová slova: možnosti DNA diagnostiky, genetické testování, pr.. ..klíčová slova: DNA diagnostiky, genetické testování, predispozice k .. ..klíčová slova: DNA diagnostiky, genetické testování, predispozice k zhoubným nád..

Diagnostika geneticky podmíněných onemocnění
..klíčová slova: DNA analýza, dědičné choroby, typy mutací, stabilní a..

STD (Sexually transmitted diseases)
..dnáška prim. MUDr. Otakara Nyče, Ph.D. &.. .. současný význam. Ukazuje principy laboratorní diagnostiky, patogeneze a antimikrobní ..

Endoskopie v kardiochirurgii
.. popisuje současné možnosti videoasistovaných výkonů v ka.. ..dnáška popisuje současné možnosti videoasistovaných v..

Respirační infekce
..dnáška prim. MUDr. Otakara Nyče, Ph.D. &.. .. cest. Seznamuje s principy laboratorní diagnostiky těchto infekcí, ukazuje hodnocení významnosti rez..

Klinická mikrobiologie močových infekcí
..dnáška prim. MUDr. Otakara Nyče, Ph.D. &.. .. význam.  Ukazuje principy laboratorní diagnostiky, patogeneze a antimikrobní ..

Dědičné poruchy metabolismu a farmakogenetika
..dnáška prezentovaná na blokové výuce Klinické gene.. .. genu. DMP - dědičnost a incidence.Problémy diagnostiky..

Alimentární infekce
.. jsou  základní principy laboratorní diagnostiky a intrpretace nálezů a dále jsou zmíněny  pr..

Původci infekcí dýchacích cest
.. jejich vlastnosti, diagnostické a léčebné možnosti..

Imunodeficience 3. ročník
.. aktivní a pasivní. Imunodeficience a možnosti jejich léčby. 3. r..