Lékařská etika a právo

My a Oni

Autor: Petr Příhoda

přednáška pro studenty magisterského oboru všeobecného lékařství a ostatní zdravotnické obory

O lidském JÁ

Autor: Petr Příhoda

přednáška pro studenty magisterského oboru všeobecného lékařství a ostatní zdravotnické obory

Lidský život jako příběh

Autor: Petr Příhoda

Přednáška pro studenty magisterského oboru všeobecné lékařství a ostatních zdravotnických oborů

Náš romský problém

Autor: Petr Příhoda

přednáška pro studenty magisterského oboru všeobecného lékařství a ostatních zdravotnických oborů

Doporučená literatura pro studenty 4.ročníku magisterského oboru lékařství předmět lékařská etika a psychologie

Autor: Ingrid Strobachová

doporučená literatura pro studenty 4. ročníku předmětu lékařská etika a psychologie

Smrt,smrtelnost,bolest a utrpení

Autor: Ingrid Strobachová

výukový materiál pro studenty magisterského studia všeobecného lékařství

Víra,náboženství

Autor: Ingrid Strobachová

výukový materiál pro studenty 1. ročníku magisterského oboru všeobecné lékařství

Věda

Autor: Ingrid Strobachová

výukový materiál pro studenty 1. ročníku magisterského studia všeobecného lékařství

Dobro a zlo, nemoc a zdraví

Autor: Ingrid Strobachová

výukový materiál pro studenty 1. ročníku magisterského studia všeobecného lékařství

Filosofický den

Autor: Ingrid Strobachová

témata blokové výuky pro 4.ročník magisterského oboru všeobecné lékařství