výukový materiál pro studenty 1. ročníku magisterského studia všeobecného lékařství

Věda (věda a medicina)

1.Předpoklady vzniku novodobé vědy (16.a 17. st.)

2.Dvě možnosti dalšího vývoje (Komenský x Descartes)

3.První dvě století vývoje novodobé vědy

4.19.století a zesilující  se kritika

5. 20.století a fenomenologická kritika vědy

6. Nové základy, nová paradigmata vědy 20.století

7. Postmoderna

8. Medicina a věda

 

Předměty/kurzy