Informace o projektu Mefanet (MEdical FAculties NETwork - http://www.mefanet.cz)

Principy aktivní a pasivní imunizace

Autor: Dana Göpfertová, Jiří Beran

 Prezentace o principech aktivní a pasivní imunizace pro studenty Epidemiologie ve 4. ročníku studia.

Očkování, vakcinace a imunizace

Termín „očkování“ je v našich podmínkách synonymem pro pojem „vakcinace“, který historicky souvisí se skutečností, že při prvním očkování proti variole E. Jennerem v roce 1796 byl v očkovací látce použit virus vakcinie. Tak vznikl v anglicky psané literatuře termín „vaccination“, který může být překládán do češtiny jako očkování nebo vakcinace.

Pojmy očkování a „imunizace“ se velmi často nejen v laické, ale i odborné veřejnosti zaměňují, přičemž každý z nich znamená něco jiného. „Očkování“ je chápáno jako proces vpravení vakcíny do lidského organismu. Aplikace vakcíny se dnes běžně provádí do svalu, pod kůži, do kůže nebo na sliznici, kdy se vakcíny aplikují sublinguálně nebo perorálně.

Naproti tomu pojem „imunizace“ je ve své podstatě vytváření nespecifické i specifické imunitní odpovědi v lidském organismu na vakcinální antigen, adjuvantní prostředky nebo na ostatní složky vakcíny.

Při „aktivní“ imunizaci se do organismu vpravuje antigen, na který se vytváří v imunitním systému očkované osoby imunitní odpověď. Prvotní reakce probíhá většinou v místě aplikace a ve spádové regionální mízní uzlině. Přibližně po jednom týdnu tato uzlina začíná komunikovat se slezinou při další produkci specifické (adaptivní) imunitní odpovědi. Z  uvedeného je zřejmé, že ne každé „očkování“ „imunizuje“. 

Mefanet

Autor: Jitka Feberová, Jitka Feberová

anotační obrázek

Webové stránky projektu Mefanet

Přihlašování do prohlížecí části portálu

Autor: Jitka Feberová

Přihlašování do prohlížecí části portálu

Přihlášení do vkládací části portálu

Autor: Jitka Feberová

Přihlášení do vkládací části portálu

Systém autentizace a autorizace uživatelů na portálech lékařských fakult

Autor: Ivo Šnábl

Popis systému autentizace a autorizace uživatelů na portálech lékařských fakult

Jak vyplnit položky při odesílání článku

Autor: Jitka Feberová

Seznam položek  pro vyplnění při odesílání článku pomocí modulu Poslat článek s popisem.

Elektronická podpora výuky - možnosti na 2.lf

Autor: Jitka Feberová

Nástroje pro e-learningovou podporu výuky na 2.lékařské fakultě.

MEFANET-in

Autor: Jitka Feberová

Bulletin projektu Mefanet leden-únor 2009

Tisková zpráva

Autor: Jitka Feberová

Tisková zpráva z konference Mefanet 2008

Návod pro práci s portálem MEFANET

Autor: Jitka Feberová

anotační obrázek

Stručný návod pro práci s portálem MEFANET:
- práce s přihlašovací částí portálu
- práce s vkládací částí portálu
- správa zaslaných příspěvků