výukový materiál pro studenty 1. ročníku magisterského oboru všeobecné lékařství

Víra,náboženství (víra,medicina,lékař)

1.Víra a současnost,české zvláštnosti

2.Pojetí člověka

3.Bůh v hlavních myslitelských systémech a náboženstvích

4.Náboženství-religionistické úvahy,vznik,role,vývoj

5.Víra v šíři možných pochopení

6.Náboženství mimo křesťanský svět

7.Sekty a jejich působení u nás - vztah k medicině

8.Víra a náboženství v celku mediciny a v práci lékaře

Předměty/kurzy