výukový materiál pro studenty 1. ročníku magisterského studia všeobecného lékařství

Dobro a zlo, nemoc a zdraví

1. Etické normy v naší kultuře

2. Desatero

3. Jiné obecné kodexy

4. Pojetí norem - sttistické, funkční a normativní

5. Normalita (problémy normality psychické)

6. Kritéria normality

7. Nemoc a hřích

8. Dobro a zlo

Předměty/kurzy