výukový materiál pro studenty magisterského studia všeobecného lékařství

Smrt,smrtelnost,bolest a utrpení

1. Fenomén smrti a rozumění smrtelnosti v nové době (situace otřesu,zkušeonost smrti)

2. Gilgameš

3. Obrazy smrti:Řecko,(Platón,epikurejci,stoikové)Indie,křesťanství (Augustin),existencionalismus

4. Heidegger,Patočka

5. Sebevražda

6. Bolest a utrpení

Předměty/kurzy