2.lékařská fakulta
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Místo pro vaši reklamu

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 31

vývoj lIdského jedInce II - Dospívání

Vývoj lidského jedince II - Dospívání

10. gestační týden - začátek vývoje gonád, u mužských plodů téměř dokončen do 3 měsíců
Bez významného vlivu gonadotropinů; placentární hGH podporuje migraci zárodečných buněk a diferenciaci Leydigových buněk
21. gestační týden - hypotalamus secernuje GnRH a hypofýza FSH a LH
23. a 24. gestační týden - sekrece FSH a LH vrcholí, vyzrávají oocyty a vyvíjejí se primární folikuly
Novorozenec a malý kojenec - GnRH se secernuje pulzatilně a vyvolává epizodické vzestupy hladin FSH a LH
Děvčata - dominuje FSH - estrogeny
Chlapci - dominuje LH - testosteron
Po tomto období neuroendokrinní aktivity nastává klidová dětská fáze s téměř nulovými hladinami FSH i LH
Hypotalamická sekrece GnRH je suprimována až do začátku puberty

 
autor: Jan Lebl | sekce: Výukové materiály | obor: Pediatrie, neonatologie | publikováno: 8.11.2011 | poslední úpravy: 14.12.2013 | Creative Commons License

vývoj lIdského jedInce I Od narození do počátku puberty

FYZIOLOGICKÝ NOVOROZENEC ( III )Významné smyslové schopnosti: ČICH
odvrací se od nepříjemných pachů
příznivě reaguje na příjemné vůně
kojené dítě v 1 týdnu rozpozná vůni prsní bradavky své matky (vůni matky, nikoliv mléka samotného)
CHUŤ
chuťové preference: sladká chuť, vyhýbá se kyselé nebo nepříjemné chuti

Významné smyslové schopnosti: ZRAK
vyvinutá sítnice, ale nepohyblivá čočka
2 měsíce věku: fixuje a sleduje předmět v zorném poli
vizuální preference: lidská tvář, křivky, jasné barvy, vysoký kontrast
zraková ostrost při narození nízká, výrazně se zlepšuje do 6 měsíců
do 3 měsíců častý strabismus

 
autor: Jan Lebl | sekce: Výukové materiály | obor: Pediatrie, neonatologie | publikováno: 10.11.2011 | poslední úpravy: 8.11.2013

Tvarové změny lIdského embrya a plodu

Animace

 
autor: Luděk Vajner | sekce: Výukové materiály | obor: Histologie, embryologie | publikováno: 10.5.2010 | poslední úpravy: 27.4.2011 | Creative Commons License

vývoj nervové trubIce, hIstogeneze nervové tkáně, vývoj míchy a spInálních ganglIí

Presentace k semináři

 
autor: Luděk Vajner | sekce: Výukové materiály | obor: Histologie, embryologie | publikováno: 10.5.2010 | poslední úpravy: 27.4.2011 | Creative Commons License

vývoj artérIí

Presentace k semináři

 
autor: Luděk Vajner | sekce: Výukové materiály | obor: Histologie, embryologie | publikováno: 10.5.2010 | poslední úpravy: 27.4.2011 | Creative Commons License

vývoj vén

Presentace k semináři

 
autor: Luděk Vajner | sekce: Výukové materiály | obor: Histologie, embryologie | publikováno: 10.5.2010 | poslední úpravy: 27.4.2011 | Creative Commons License

vývoj mozku

Presentace k semináři

 
autor: Luděk Vajner | sekce: Výukové materiály | obor: Histologie, embryologie | publikováno: 10.5.2010 | poslední úpravy: 27.4.2011 | Creative Commons License

vývoj nového léčIva

Vývoj nového léčiva

Výrobní praxe, klinická praxe, preklinická fáze, biotechnologie, klinické fáze, klinické studie

 
autor: neuveden autor | sekce: Výukové materiály | obor: Farmakologie | publikováno: 9.3.2009 | poslední úpravy: 7.6.2010 | Creative Commons License

MotorIcký vývoj 2.- 6. rok

Přednáška pro obor fyzioterapie, 1 Nmgr, předmět Kineziologie

 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­  ­  ­  ­  ­  ­  ­

 
autor: Irena Zounková | sekce: Výukové materiály | obor: Rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie | publikováno: 30.11.2012 | poslední úpravy: 30.11.2012 | Creative Commons License

vývoj coelomu a bránIce

Presentace k semináři

 
autor: Luděk Vajner | sekce: Výukové materiály | obor: Histologie, embryologie | publikováno: 10.5.2010 | poslední úpravy: 27.4.2011 | Creative Commons License

vývoj dýchacího systému

Presentace k semináři

 
autor: Luděk Vajner | sekce: Výukové materiály | obor: Histologie, embryologie | publikováno: 10.5.2010 | poslední úpravy: 27.4.2011 | Creative Commons License

PsychosocIální vývoj dítěte

Základní údaje o psychosociálním vývoji dítěte především v raném dětském věku.

 
autor: Petr Kašpar | sekce: Výukové materiály | obor: Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | publikováno: 4.4.2011 | poslední úpravy: 4.4.2011 | Creative Commons License

Fylogeneze Ontogeneze vývoj In utero

Fylogeneze Ontogeneze Vývoj in utero

Vývoj jedince 

 
autor: Marcela Šafářová | sekce: Výukové materiály | obor: Rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie | publikováno: 18.2.2011 | poslední úpravy: 18.2.2011 | Creative Commons License

vývoj kostry, svalstva a končetIn

Presentace k semináři

 
autor: Luděk Vajner | sekce: Výukové materiály | obor: Histologie, embryologie | publikováno: 10.5.2010 | poslední úpravy: 27.4.2011 | Creative Commons License

vývoj plodových obalů a placenty

Presentace k semináři

 
autor: Luděk Vajner | sekce: Výukové materiály | obor: Histologie, embryologie | publikováno: 10.5.2010 | poslední úpravy: 27.4.2011 | Creative Commons License

vývoj gonád, determInace pohlaví

Presentace k semináři

 
autor: Luděk Vajner | sekce: Výukové materiály | obor: Histologie, embryologie | publikováno: 10.5.2010 | poslední úpravy: 27.4.2011 | Creative Commons License

Fylogeneze, ontogeneze, vývoj In utero

Kineziologie  

 
autor: Marcela Šafářová | obor: Rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie | publikováno: 11.4.2011 | poslední úpravy: 11.4.2011 | Creative Commons License

vývoj a funkce reprodukčního systému, těhotenství

Komentář k diapozitivům

 
autor: Ilona Hromadníková | sekce: Výukové materiály | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | publikováno: 13.9.2009 | poslední úpravy: 8.6.2010 | Creative Commons License

vývoj lymfatIckých cév, uzlIn a slezIny

Presentace k semináři

 
autor: Luděk Vajner | sekce: Výukové materiály | obor: Histologie, embryologie | publikováno: 10.5.2010 | poslední úpravy: 27.4.2011 | Creative Commons License

vývoj oka, ucha, čIchového epItelu

Presentace k semináři

 
autor: Luděk Vajner | sekce: Výukové materiály | obor: Histologie, embryologie | publikováno: 10.5.2010 | poslední úpravy: 27.4.2011 | Creative Commons License

vývoj kůže a kožních adnex a derIvátů

Presentace k semináři

 
autor: Luděk Vajner | sekce: Výukové materiály | obor: Histologie, embryologie | publikováno: 10.5.2010 | poslední úpravy: 27.4.2011 | Creative Commons License

vývoj DÍTĚTE VE TŘETÍM A ČTVRTÉM TRIMENONU

Ontogeneze dítěte ve druhém a třetím trimenonu. Vývojové milníky tohoto období. Globální modely – opora o extendované horní končetiny v 6.měsíci, šikmý sed- 7,5 měsíc, lezení 8-10 měsíc, vertikalizace. Vývoj jemné motoriky v tomto období. Zkřížený model kvadrupedální lokomoce, frontální chůze, stoj, nezávislá chůze v prostoru.

 
autor: Marcela Šafářová | sekce: Výukové materiály | obor: Rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie | publikováno: 30.11.2012 | poslední úpravy: 30.11.2012 | Creative Commons License

vývoj srdce – formování srdeční trubIce a klIčky

Presentace k semináři

 
autor: Luděk Vajner | sekce: Výukové materiály | obor: Histologie, embryologie | publikováno: 10.5.2010 | poslední úpravy: 27.4.2011 | Creative Commons License

vývoj vývodných cest pohlavních a zevního genItálu

Presentace k semináři

 
autor: Luděk Vajner | sekce: Výukové materiály | obor: Histologie, embryologie | publikováno: 10.5.2010 | poslední úpravy: 27.4.2011 | Creative Commons License

vývoj ucha, poruchy vývoje, postIžení sluchu

Vývoj ucha, poruchy vývoje, postižení sluchu

Materiál určený pouze pro přípravu k výuce.
Nejedná se o kopii či náhradu přednášky.
Prostudování vytváří prostor pro lepší zapamatování a možnost přípravy na aktivní diskuzi.

 

 
autor: Zdeněk Kabelka | sekce: Výukové materiály | obor: Otorinolaryngologie | publikováno: 26.10.2010 | poslední úpravy: 11.1.2011 | Creative Commons License

vývoj oblIčeje, ústní a nosní dutIny, jazyka a zubů

Presentace k semináři

 
autor: Luděk Vajner | sekce: Výukové materiály | obor: Histologie, embryologie | publikováno: 10.5.2010 | poslední úpravy: 27.4.2011 | Creative Commons License

vývoj ledvIn a ureterů, rekta, močového měchýře a uretry

Presentace k semináři

 
autor: Luděk Vajner | sekce: Výukové materiály | obor: Histologie, embryologie | publikováno: 10.5.2010 | poslední úpravy: 27.4.2011 | Creative Commons License

VznIk a vývoj blastocysty, její Implantace, dIferencIace embryoblastu a trofoblastu

Presentace k semináři

 
autor: Luděk Vajner | sekce: Výukové materiály | obor: Histologie, embryologie | publikováno: 10.5.2010 | poslední úpravy: 27.4.2011 | Creative Commons License

VznIk prImItIvního střeva, vývoj trávIcí trubIce od jícnu dIstálně

Presentace k semináři

 
autor: Luděk Vajner | sekce: Výukové materiály | obor: Histologie, embryologie | publikováno: 10.5.2010 | poslední úpravy: 27.4.2011 | Creative Commons License

PsychomotorIcký vývoj dítěte v postnatálním období a v prvním roce žIvota

Psychomotorický vývoj dítěte v postnatálním období a v prvním roce života

 Přednáška­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­  ­  ­  ­  ­  ­  ­

 
autor: Martina Kašparová | sekce: Výukové materiály | obor: Pediatrie, neonatologie | publikováno: 23.9.2015 | poslední úpravy: 23.9.2015 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 25

Jít na stránku: 1 2 3

EMBRYOLOGIE
.. nebo také fylogenetický vývoj je vývoj druhů organismů v historickém sledu ve s.. .. fylogenetické stromy. Ontogeneze •Vývoj jedince •(též ontogeneze - řec. ον, on =.. .. nebo také fylogenetický vývoj je vývoj druhů organismů v historickém s.. ..klíčová slova: ie,.. .. Marcela Šafářová, Ph.D. Přílohy: Příloha Datum Velikost Přístupnost [?]..

Úvod do sociální pediatrie
.. se s vývojem pediatrie jako základního oboru, vznik a vývoj .. ..í se s vývojem pediatrie jako základního oboru, vz.. ..klíčová slova: iatrie, sociální p.. .. Petr Kašpar Přílohy: Příloha Datum Velikost Přístupnost [?]..

Sociální pediatrie
.. problematiky sociální pediatrie, historický vývoj vztahu společnosti k dítěti.Vývoj oboru jako ned.. .. oboru, základní okruhy problematiky sociální pediatrie, h.. ..klíčová slova: iatrie, sociální p.. .. Petr Kašpar Přílohy: Příloha Datum Velikost Přístupnost [?]..

Chůze dětský věk
..Vývoj lokomoce Prenatální vývoj Časné krokové schop.. .. lokomoce Prenatální vývoj Časné krokové schopnosti Vyzrávání samost.. .. Irena Zounková, Ph.D. Přílohy: Příloha Dat..

Lidský život jako příběh
.. pro studenty magisterského oboru všeobecné lékařství a ostatních zd.. ..klíčová slova: vývoj lidské .. ..klíčová slova: ie,vývoj lidské o.. .. Petr Příhoda Přílohy: Příloha Da..

Pracovní text z Interní propedeutiky
.. vyšetřovacích postupů jednotlivých systémů lidského těla a poskytuje systémově uspořádané přehledy pa.. .. učební pomůcka, která není klasickou učebnicí interní pr.. ..klíčová slova: interní propedeutika, pracovní text, vyšetřovací po.. .. MUDr. Jitka Zelenková, CSc., MUDr. Ing. Jan Vejvalka, as. ..

Genetika CF
..iál k výuce pro 5. roč. KG.. ..klíčová slova: fibróza, model molekulární patogeneze, vývoj příznaků, incidence CF,mutace CFTR ge.. ..klíčová slova: ivy prostředí, monogenní choroby,cystická fibróza, .. .. MUDr. Milan Macek jr., DrSc. Přílohy: Příloha Da..

Sociální pediatrie
.. problematiky sociální pediatrie, historický vývoj vztahu společnosti k .. .. oboru, základní okruhy problematiky sociální pediatrie, h.. ..klíčová slova: iatrie, sociální p.. .. Petr Kašpar Přílohy: Příloha Datum Velikost Přístupnost [?]..

Biopsychosociální potřeby dítěte (Zdravotně - sociální charakteristika populace dětského věku)
..ítě ve zdraví a nemoci, potřeby a práva dít.. ..klíčová slova: vývoj, dítě, socializace, práva dítěte, potřeby dítět.. ..klíčová slova: dítě, socializace, práva dítěte, potřeby dítěte, nem.. .. Petr Kašpar Přílohy: Příloha Datum Velikost Přístupnost [?]..

Víra,náboženství
.. materiál pro studenty 1. ročníku magisterského oboru vše.. .. úvahy,vznik,role,vývoj 5.Víra v šíři možných pochopení 6.Náboženství m.. ..íra,náboženství (víra,medicina,lékař) 1.Víra a sou.. ..klíčová slova: íra a.. .. Ingrid..