Doc. MUDr. Zdeněk Kabelka, orl.2lf(at)lfmotol.cuni.cz

Vrozená hluchota podle G. Van Camp (BE) transfer materiálu z celosvětového ORL sjezdu 2006

Autor: Zdeněk Kabelka

Formou prezentace řešena velice aktuální problematika vrozené hluchoty podle G.Van Campa čerpající z materiálů celosvětového sjezdu ORL v roce 2006. Do detailu jsou probírány počty genů nesyndromového postižení sluchu, geny potřebné pro morfogenezi cilií vláskových buněk, genetická diagnóza sluchového poškození , genetická heterogenita, množství genů pro analýzu, fenotypická korelace genotypu Cx26.

Nádory dětí ORL oblasti u dětí

Autor: Zdeněk Kabelka

anotační obrázek

Nádory dětí ORL oblasti u dětí, doplnění a rozšíření přednášky pregraduálního studia

Úloha ORL u dětských nádorových onemocnění I - opakování

Autor: Zdeněk Kabelka

anotační obrázek

Úloha ORL u dětských nádorových onemocnění I - opakování

Vrozená hluchota

Autor: Zdeněk Kabelka

anotační obrázek

Materiál určený pouze pro přípravu k výuce.
Nejedná se o kopii či náhradu přednášky.
Prostudování vytváří prostor pro lepší zapamatování a možnost přípravy na aktivní diskuzi.
 

Vývoj ucha, poruchy vývoje, postižení sluchu

Autor: Zdeněk Kabelka

anotační obrázek

Materiál určený pouze pro přípravu k výuce.
Nejedná se o kopii či náhradu přednášky.
Prostudování vytváří prostor pro lepší zapamatování a možnost přípravy na aktivní diskuzi.

 

Klinika ušní, nosní a krční

Autor: Zdeněk Kabelka

anotační obrázek

Oficiální stránky k výuce předmětu na 2.LF

Zánět středního ucha

Autor: Zdeněk Kabelka

Zánět středního ucha - symptomatologie, formy, diagnostika, komplikace, terapie. Komplikace středoušních zánětů jejich vyšetření a léčba. Zánět sředního ucha s výpotkem - epidemiologie, etiologie, symptomatologie, diagnostika, terapie. Vleklý zánět středouší.

Souhrn názorů a nových objevů na plasticitu mozkové kůry ve vztahu k těžké poruše sluchu

Autor: Zdeněk Kabelka

Souhrn o neuroplasticitě, výsledky časné intervence

Laryngitis a epiglotitis u dětí

Autor: Zdeněk Kabelka

Laryngitis její typy a příznaky, epiglotitis acuta a její příznaky

Kostní sluchadla BAHA – sluchadla zakotvená do kosti

Autor: Zdeněk Kabelka

Převodní a percepční vady sluchu, kostní vedení zvuku, BAHA systém