2.lékařská fakulta
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Místo pro vaši reklamu

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 12

genetika CF

materiál k výuce pro 5. roč. KG

 
autor: Milan Macek jr. | sekce: Výukové materiály | obor: Lékařská genetika | publikováno: 8.1.2010 | poslední úpravy: 11.5.2011 | Creative Commons License

Klinická genetika

E-learningový kurz

 
autor: Eduard Kočárek, Kamila Procházková, Taťana Maříková, Alena Dimitrou | sekce: Výukové materiály | obor: Biologie | publikováno: 13.9.2009 | poslední úpravy: 8.6.2010 | Creative Commons License

Bakteriální genetika

Úvod do bakteriální genetiky předkládá a vysvětluje základní pojmy, seznamuje se strukturou bakteriálního genomu a s jeho evolucí. Bakteriální genom je významně ovlivňován aktivitou mobilních genetických elementů. Z pohledu lékařské mikrobiologie je významná možnost horizontálního přenosu genů kódujících faktory virulence a rezistenci k antibiotikům.

 
autor: Pavel Dřevínek | sekce: Výukové materiály | obor: Mikrobiologie | publikováno: 23.2.2013 | poslední úpravy: 23.2.2013 | Creative Commons License

genetika mentálních defektů

Přednáška na podporu výuky KG pro 5. ročník

 
autor: Eva Seemanová | sekce: Výukové materiály | obor: Lékařská genetika | publikováno: 3.2.2010 | poslední úpravy: 11.5.2011 | Creative Commons License

genetika komplexních chorob

Přednáška k výuce klinické genetiky pro studenty 5. ročníku.  Geny versus vlivy prostředí.Genetické testování, genetické faktory, multifaktoriální dědičnost,  vrozené vývojové vady, genetika v psychiatrii.  Kandidátní geny pro psychiatrické choroby. Pochopení etiologie psychiatrických chorob.

 
autor: Taťána Maříková | sekce: Výukové materiály | obor: Lékařská genetika | publikováno: 11.11.2011 | poslední úpravy: 11.11.2011 | Creative Commons License

KLINICKÁ genetika PRO 5. ROČNÍK

Výuková prezentace pro 5. roč. KG

 
autor: Eva Seemanová | sekce: Výukové materiály | obor: Lékařská genetika | publikováno: 8.1.2010 | poslední úpravy: 11.5.2011 | Creative Commons License

genetika onemocnění s komplexní dědičností

Výukový materiál pro studenty 5. ročníku - přednáška k předmětu  Klinická genetika.

 
autor: Kateřina Štechová | sekce: Výukové materiály | obor: Lékařská genetika | publikováno: 2.12.2010 | poslední úpravy: 2.12.2010 | Creative Commons License

genetika vrozených srdečních vad

Přednáškový materiál k předmětu Klinická genetika pro  5. ročník.

 
autor: Alena Puchmajerová | sekce: Výukové materiály | obor: Lékařská genetika | publikováno: 27.1.2011 | poslední úpravy: 27.1.2011

Hluchota - genetika sluchové poruchy

Přednáška k výuce předmětu Klinická genetika pro 5. ročník

 
autor: Radka, Pourová | sekce: Výukové materiály | obor: Lékařská genetika | publikováno: 27.1.2011 | poslední úpravy: 27.1.2011 | Creative Commons License

Studijní materiály k oboru Klinická genetika

Studijní materiály

 
autor: Eva Seemanová | sekce: Výukové materiály | obor: Biologie | publikováno: 13.9.2009 | poslední úpravy: 8.6.2010 | Creative Commons License

Diagnostické situace v neurologi - role klinického genetika

Výukový materiál pro 5. ročník Klinická genetika. Prezentace přednášky na blokové výuce. Genetické  konzultace a vyšetření, neurologický symptom, vrozené vývojové vady CNS, klasifikace muskulárních dystrofií a kongenitálních myopatií, kongenitální myotonie, spinální muskulární atrofie.

 
autor: Taťána Maříková | sekce: Výukové materiály | obor: Lékařská genetika | publikováno: 10.11.2011 | poslední úpravy: 10.11.2011 | Creative Commons License

Molekulární genetika v diagnostice a výzkumu dětských akutních leukemií

Molekulární genetika v diagnostice a výzkumu dětských akutních leukemií

Speciální onkologie - výukový materiál, 5. ročník

 
autor: Jan Trka | sekce: Výukové materiály | obor: Onkologie, radioterapie | publikováno: 16.6.2010 | poslední úpravy: 16.6.2010 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 13

Jít na stránku: 1 2

Úvod do klinické genetiky
.. přednáška  na výuce předmětu Klinická genetika  pro studenty 5. ročníku, která v bodech sh.. ..vodní přednáška  na výuce předmětu Klinická ge.. ..klíčová slova: genetické choroby, indikace ke genetickému vyšetření, těhotenský screening, vrozené vývojové v.. .. MUDr. Taťána Maříková, CSc. Přílohy: Příloha Dat..

Vybrané aspekty lékařské genetiky
..klíčová slova: genetika.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Vybrané aspekty lékařské gene..

Ověřovací test z genetiky
.. testových .. ..klíčová slova: test, genetika.. ..klíčová slova: věřovací test, ge.. ..veden autor Odkazy: Odkaz Datum Přístupnost [..

Pokroky molekulární genetiky
..vinně volitelný předmět pro studenty 5. roč.. ..klíčová slova: genetika,.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Pokroky molekulární ge..

Základy klinické genetiky
.. lékařské fakulty Masarykovy.. ..klíčová slova: genetika.. ..veden autor, Bryšková Věra, Foretová Lenka, Gai..

Reprodukční genetiky
.. pro studenty 5. ročníku v předmětu Klinická genetika.. ..Výukový materiál - přednáška pro studenty 5. roční.. ..klíčová slova: příčiny neplodnosti, meióza, vznik chromosomálních vad,preimplantační dia.. .. Jan, Diblík Přílohy: Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?..

Incidence of genetic disorders, Význam genetiky v lékařství, Mikrodeleční syndromy
..Výukový t.. ..klíčová slova: genetických onemocnění, genetika v lékařství, mikrodeleční synd.. ..klíčová slova: genetických onemocnění, genetika v lékařství, mikrodeleční synd.. ..veden autor Odkazy: Odkaz Datum Přístupnost [..

Genetics and pharmacogenetics in child psychiatry
.. k výuce předmětu Klinická genetika 5. ročník pro zahraniční stu.. .. k výuce předmětu Klinická genetika 5. ročník pro zahr.. .. Hana Kuželová Přílohy*: Příloha* Dat..

Diagnostické možnosti v cytogenetice a praktické aplikace v medicíně
.. pro studenky 5. ročníku v předmětu Klinická genetika.. ..Výukový materiál - přednáška pro studenky 5. roční.. ..klíčová slova: možnosti v cytogenetice, metody cytogenetiky, mitóza, .. .. Jana Drábová Přílohy: Příloha Datum Velikost Přístupnost [..

Onkogenetika a diagnostické situace
.. MATERIÁL PRO 5. ROČNÍK - KLINICKÁ GENETIKA. Přednáška prezentovaná při blokové výuce Klinic.. ..VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO 5. ROČNÍK - KLINICKÁ GENET.. ..klíčová slova: genetika, diagnostika, hereditární m.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Onkogenetika a diagnostické situace | 10.11.2011 4.2 .. .. Alena Puchmajerová Přílohy: Příloha Datum Velikost Přístupnost [..