Ústav lékařské etiky a humanitních základů medicíny, UK 2. lékařská fakulta, http://www.lf2.cuni.cz/info2lf/ustavy/uzvle/chara.htm

Společnost a její modernizace

Autor: Petr Příhoda

přednáška pro studenty magisterského oboru všeobecného lékařství a ostatních zdravotnických oborů

Antisemitismus

Autor: Petr Příhoda

přednáška pro studenty magisterského oboru všeobecného lékařství a ostatních zdravotnických oborů

My a Oni

Autor: Petr Příhoda

přednáška pro studenty magisterského oboru všeobecného lékařství a ostatní zdravotnické obory

O lidském JÁ

Autor: Petr Příhoda

přednáška pro studenty magisterského oboru všeobecného lékařství a ostatní zdravotnické obory

Lidský život jako příběh

Autor: Petr Příhoda

Přednáška pro studenty magisterského oboru všeobecné lékařství a ostatních zdravotnických oborů

Náš romský problém

Autor: Petr Příhoda

přednáška pro studenty magisterského oboru všeobecného lékařství a ostatních zdravotnických oborů

Doporučená literatura pro studenty 4.ročníku magisterského oboru lékařství předmět lékařská etika a psychologie

Autor: Ingrid Strobachová

doporučená literatura pro studenty 4. ročníku předmětu lékařská etika a psychologie

Smrt,smrtelnost,bolest a utrpení

Autor: Ingrid Strobachová

výukový materiál pro studenty magisterského studia všeobecného lékařství

Dobro a zlo,nemoc a zdraví

Autor: Ingrid Strobachová

výukový materiál pro studenty 1. ročníku magisterského studia všeobecného lékařství

Víra,náboženství

Autor: Ingrid Strobachová

výukový materiál pro studenty 1. ročníku magisterského oboru všeobecné lékařství