výukový materiál pro studenty 1. ročníku magisterského studia všeobecného lékařství

Dobro a zlo, nemoc a zdraví

1.Etické normy v naší kultuře

2.Desatero

3.Jiné obecné kodexy

4.Pojetí norem-statistické,funkční a normativní

5. Normalita (problémy normality psychické)

6. Kriteria normality

7. Nemoc a hřích

8. Dobro a zlo