Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství, UK 2. lékařská fakulta, http://www.lf2.cuni.cz/info2lf/ustavy/kr/chara.htm

Fylogeneze Ontogeneze Vývoj in utero

Autor: Marcela Šafářová

anotační obrázek

Vývoj jedince 

Viscerální terapie- spec.fyzioterapie

Autor: Petr Bitnar

Vúukový materiál vycházející z přednášky. Forma Powerpoint

Kineziologie - viscerosomatické vztahy

Autor: Petr Bitnar

Základní výukový materiál ve formě Powerpoint.

Kineziologie loketního kloubu, zápěstí a ruky

Autor: Petr Bitnar

Základní výukový materiál ve formě Powerpoint.
 

Poruchy chůze a pády ve stáří

Autor: Josef Vaško

poruchy chůze a pády ve stáří

Sociální rehabilitace

Autor: Šárka Slavíková

Výukový materiál pro studenty 4. ročníku všeobecného lékařství

Předmět rehabilitace

 

Rehabilitační propedeutika

Autor: Lucie Pešicová

Rehabilitační propedeutika z pohledu rehabilitačního lékaře, jeho spolupráce s fyzioterapeutem

Rehabilitace v plastické chirurgii

Autor: Pavlína Doubravská

Výukový materiál pro 2. ročník navazujícího magisterského studia fyzioterapie, předmět Fyzioterapie v klinických oborech

Fyzioterapie u popálenin

Autor: Tomáš Křížek

Výukové materiály pro 2. ročník navazujícího magistersjého studia fyzioterapie, předmět Fyzioterapie v klinických oborech

Využití posilovacích zařízení ve fyzioterapii

Autor: Zdeněk Čech

Výukový materiál pro studenty 4. ročníku všeobecného lékařství

Předmět rehabilitace