MUDr. Lucie Pešicová

Metodické postupy rhb lékaře a fyzioterapeuta v klinické medicíně

Autor: Lucie Pešicová

Přednáška pojednává o propojenosti rhb s ostatními obory klinické medicíny. Poukazuje na reciprocitu vztahů mezi orgánovými nemocemi a reflexními změnami pohybového systému - viscerovertebrální a vertebroviscerální vztahy.
Zdůrazněny jsou nejdůležitější změny posturálního systému při nemocech interních a urogynekologických.
Nakonec je popsán vztah lékaře a fyzioterapeuta.

KLINICKÉ VYŠETŘENÍ PLICNÍCH FUNKCÍ

Autor: Lucie Pešicová

Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2.LF UK
V Úvalu 84, Praha 5
Výukový materiál: pro studenty k předmětu Rehabilitace
Téma:Klinické vyšetření plicních funkcí
Autor: MUDr. Lucie Pešicová
 

Funkční vyšetření plic slouží k odhalení, případně hodnocení
míry, poruchy funkce respiračního systému.

Rehabilitační propedeutika

Autor: Lucie Pešicová

Rehabilitační propedeutika z pohledu rehabilitačního lékaře, jeho spolupráce s fyzioterapeutem