Pracovní lékařství a toxikologie

Profesionální onemocnění z přetěžování končetin

Autor: Zdenka, Fenclová

anotační obrázek

 Profesionální onemocnění z přetěžování končetin

Profesionální rinitida

Autor: Františka Lebedová

anotační obrázek

 Profesionální rinitida

Profesionální bronchiální astma

Autor: Františka Lebedová

anotační obrázek

 Profesionální bronchiální astma

Pneumokoniozy

Autor: Daniela Pelclová

anotační obrázek

 Pneumokoniozy

Toxikologie - pesticidy

Autor: Daniela Pelclová

anotační obrázek

 Toxikologie - pesticidy

Toxikologie - organická rozpouštědla

Autor: Daniela Pelclová

anotační obrázek

 Toxikologie - organická rozpouštědla

Toxické kovy - olovo, rtuť

Autor: Daniela Pelclová

anotační obrázek

 Toxické kovy - olovo, rtuť

Nemoci z povolání - základní pojmy a právní předpisy

Autor: Zdenka, Fenclová

anotační obrázek

 Nemoci z povolání - základní pojmy a právní předpisy

Methemoglobinizující látky, Kyanidy, Oxid uhelnatý

Autor: Daniela Pelclová

anotační obrázek

 Methemoglobinizující látky, Kyanidy, Oxid uhelnatý

Kyseliny, louhy

Autor: Daniela Pelclová

anotační obrázek

Kyseliny, louhy