Prof. MUDr. Daniela Pelclová

Pneumokoniozy

Autor: Daniela Pelclová

anotační obrázek

 Pneumokoniozy

Toxikologie - pesticidy

Autor: Daniela Pelclová

anotační obrázek

 Toxikologie - pesticidy

Toxikologie - organická rozpouštědla

Autor: Daniela Pelclová

anotační obrázek

 Toxikologie - organická rozpouštědla

Toxické kovy - olovo, rtuť

Autor: Daniela Pelclová

anotační obrázek

 Toxické kovy - olovo, rtuť

Methemoglobinizující látky, Kyanidy, Oxid uhelnatý

Autor: Daniela Pelclová

anotační obrázek

 Methemoglobinizující látky, Kyanidy, Oxid uhelnatý

Kyseliny, louhy

Autor: Daniela Pelclová

anotační obrázek

Kyseliny, louhy 

Hepatotoxicita

Autor: Daniela Pelclová

anotační obrázek

Hepatotoxicita 

Biologické expoziční testy

Autor: Daniela Pelclová

anotační obrázek

 Biologické expoziční testy