Výukové materiály

Biochemie gastrointestinálního traktu

Autor: Tomáš Kučera

Přednáška
Všeobecné lékařství - letní semestr                                                                                      

Biochemie nervového systému, vidění a smyslů. Metabolizmus oka. Mitochondriální nemoci.

Autor: Jana Švarcová

Seminář
Všeobecné lékařství - letní semestr

                                                                                     

Biochemie kosti

Autor: Jana Novotná

Přednáška
Všeobecné lékařství - letní semestr

                                                                                       

Biochemie imunitního systému (vrozená a získaná imunita)

Autor: Jana Novotná

Přednáška
Všeobecné lékařství - letní semestr                                                                                              

Biochemie proteinových hormonů

Autor: Martina Srbová

Přednáška 
Všeobecné lékařství - letní semestr                                                                                                                   

Biochemie pojiva. Patobiochemie zánětu.

Autor: Jana Novotná

Seminář

Všeobecné lékařství - letní semestr                                                                                                                                

Biochemie steroidních a thyroidních hormonů

Autor: Martina Srbová

Přednáška
Všeobecné lékařství - letní semestr                                                                  

                                                                                       

Biochemie kůže. Melanogeneze.

Autor: Jana Novotná

Přednáška
Všeobecné lékařství - letní semestr                                                                                             
 

Karcinom pankreatu

Autor: Kateřina, Kubáčková

anotační obrázek

speciální onkologie - výukový materiál,5.ročník                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                  

Koagulace a fibrinolýza

Autor: Bruno Sopko

Seminář
Všeobecné lékařství - letní semestr