2.lékařská fakulta
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Místo pro vaši reklamu

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 4

Histiocytósa z Langerhansových buněk (dříve označována jako Histiocytósa X)

Tato prezentace velmi důkladně pojednává o langerhansově histiocytóze X. Je objasněn pojem dentritické buňky a její vývojové linie. Také je přehledně uvedena nová klasifikace. V další části prezentace je probrána klinická manifestace, zdůrazněna jsou hlavně kostní a kožní projevy. Diagnostika histiocytózy X a stanovení rozsahu onemocnění je také součástí. V neposlední řadě je rozebrána problematika diferenciální diagnostiky a terapie. ORL projevy histiocytózy jsou zmíněny také. 

 
autor: Rami Katra | sekce: Výukové materiály | obor: Otorinolaryngologie | publikováno: 1.3.2012 | poslední úpravy: 1.3.2012 | Creative Commons License

Transplantace kmenových buněk krvetvorby

Transplantace kmenových buněk krvetvorby

výukový materiál - ošetřovatelství

 
autor: Blanka Nagyová | sekce: Výukové materiály | obor: Hematologie, Onkologie, radioterapie | publikováno: 15.11.2010 | poslední úpravy: 15.11.2010 | Creative Commons License

Glie a mikroprostředí buněk v CNS V: Pokroky v neurovědách

Skripta pro výuku neurověd

 
autor: Eva Syková | sekce: Výukové materiály | obor: Neurologie | publikováno: 25.9.2009 | poslední úpravy: 20.6.2010 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 9

 

Histiocytózy
.. onkologie - výukový materiál, 5. ročník Histiocytóza z Langerhansových buněk (LCH), histiocytóza .. .. - výukový materiál, 5. ročník Histiocytóza z Langerhansových buněk (LCH), h.. .. výukový materiál, 5. ročník Histiocytóza z Langerhansových buněk (LCH), histiocytóza X Etiologie, p.. .. 5. ročník Histiocytóza z Langerhansových buněk (LCH), histiocytóza X Etiologie, patogeneze, .. ..klíčová slova: zy, patogeneza,.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Histiocytózy | 10.9.2013 868.46 KB uživatel na příslušné faku..

Vývoj lidského jedince II - Dospívání
.. gestační týden - začátek vývoje gonád, u mužských plod.. .. placentární hGH podporuje migraci zárodečných buněk a diferenciaci Leydigových buněk 21. gestační tý.. .. jedince II - Dospívání | 14.12.2013 292 KB uživatel na příslušné fak..

Nehnisavé neuroinfekce
.. NEUROINFEKCE Obecná část Patofyziologické faktory u zánětů nervového syst.. .. faktory) • 2. narušení integrity buněk (nabídka autoantigenů) • 3. vznik a.. .. Nehnisave neuroinfekce I | 1.1.2018 63.5 KB uživatel na příslušné fakultě – Nehnisavé ..

Hischprungova choroba
.. Hirschsprung, obchodník tabákem a filantrop Vrozená střevní aganglionóza myenterické a submukózní .. .. typem dědičnosti Vrozené chybění gangliových buněk myenterické a submukozní nervové pleteně ve stř.. .. Hischprungova choroba | 24.10.2016 7.83 MB uživatel na příslušné fak..

Vrozená hluchota podle G. Van Camp (BE) transfer materiálu z celosvětového ORL sjezdu 2006
.. prezentace řešena velice aktuální problematika vro.. .. geny potřebné pro morfogenezi cilií vláskových buněk, genetická diagnóza sluchového poškození , gene.. ..klíčová slova: zené hluchota, Cx26, geny nesyndromového p.. ..klíčová slova: zené hluchota, Cx26, geny nesyndromového p.. .. MUDr. Zdeněk Kabelka Přílohy: Příloha Dat..

EMBRYOLOGIE
.. pro 1.NMgr Fylogeneze •Fylogeneze nebo také fylogenetický vývoj .. .. kterým prochází jedinec od splynutí pohlavních buněk až po dospělost. U jednotlivých druhů živých orga.. ..klíčová slova: fylogenez..

Infekce a imunita (molekulární mechanismy bakteriální virulence)
.. – hostitel na molekulární úrovni. Vychází z teze, že povrchy kůže a sliznic mak.. .. pronikat přes sliznice do sterilních tkání a buněk hostitele, kde nemusí soutěžit o živiny a &qu..

Nádory dětí ORL oblasti u dětí
.. dětí ORL oblasti u dětí, doplnění a rozšíření přednášky pregraduálního studia.. .. osteogenní sarkom, chondrosarkom, fibrosarkom, histiocytóza z Langerhansových buněk (histiocytosis X), h.. .. v ORL oblasti u dětí doc. MUDr. Zdeněk Kabelka ORL klinika UK, 2. LF a FN v .. .. chondrosarkom, fibrosarkom, histiocytóza z Langerhansových buněk (histiocytosis X), hemangiopericytom. .. .. mít stěny nepravidelně ztluštělé, složené z buněk myxoidního vzhledu. Kolagen stromatu má často vl.. .. MUDr. Zdeněk ..

Funkce vestibulárního ústrojí
.. základů funkce vestibulárního ústrojí Prof. MUDr. .. .. Fajstavr, DrSc. Rovnováha je v lidském těle zajišťována souhrou informací zrakových, z prop.. .. rovnoměrného pohybu vycházejí ze smyslových buněk ampulárních krist obou labyrintů symetrické imp..