Materiály k přednáškám a cvičením

Chirurgická léčba ICHS, možnosti a realita

Autor: Marek Šetina

anotační obrázek

Přednáška předkládá současný stav chirurgické léčby ICHS i nevyužité možnosti.

Endoskopie v kardiochirurgii

Autor: Marek Šetina

anotační obrázek

Přednáška popisuje současné možnosti videoasistovaných výkonů v kardiochirurgii.

Chirurgická léčba hypertrofické obstrukční kardiomyopatie

Autor: Marek Šetina

anotační obrázek

Přeheldná přednáška o chirurgické léčbě hypertrofické obstrukční kardiomyopatie.

Ischemická mitrální regurgitace

Autor: Marek Šetina

anotační obrázek

Přehledná přednáška o patofyziologii, klasifikaci a chirurgické léčbě ischemické mitrální regurgitace.

Záchovné operace mitrální chlopně

Autor: Marek Šetina

Přednáška je zaměřena na patofyziologii nedomykavosti mitrální chlopně, její klasifikaci a možnosti chirurgické rekonstrukce chlopně.

Chirurgická léčba ICHS a chlopenních vad

Autor: Marek Šetina

Přednáška podává přehled chirurgické léčby  ICHS a chlopenních vad.

Cévní chirurgie

Autor: Radovan Fiala, Karel Novotný

anotační obrázek

Přehledně o současných možnostech v cévní chirurgie.

Kolorektální karcinom

Autor: Jiří Hoch

anotační obrázek

Přednáška pro mediky 6. ročníku

Současné možnosti léčby závislosti na tabáku

Autor: Soňa Csémyová

Přednáška

Poranění břicha

Autor: Jan Leffler

anotační obrázek

Přednáška pro mediky 6. r