Fyziologie a patologická fyziologie

Akutní hypoxická plicní vazokonstrikce

Autor: Václav Hampl

anotační obrázek

Plíce zásobují prostřednictvím krve kyslíkem všechny ostatní orgány. Proto mají z hlediska krevního oběhu jedinečné postavení. Zatímco každý ze systémových orgánů přijímá větší nebo menší část srdečního výdeje, plícemi protéká srdeční výdej celý. Odlišný je i způsob regulace. Ve velkém oběhu se průtok krve dělí mezi jednotlivé orgány vazomotorikou řízenou vegetativním nervovým systémem. V plicním oběhu není meziorgánová distribuce krve možná. V zájmu optimálního okysličení krve je však nezbytné perfundovat přednostně dobře ventilované alveoly a omezit průtok tam, kde je ventilace nedokonalá. Hlavním způsobem regulace plicního oběhu je proto vazokonstrikce, která není vyvolaná nervovým systémem, nýbrž lokálním působením hypoxie. Tato hypoxická plicní vazokonstrikce (HPV) je jednou z hlavních vlastností odlišujících plicní cévy od cév systémových. Ty totiž odpovídají na hypoxii vazodilatací.


Hemostáza

Autor: Alena Baňasová

anotační obrázek

Přednáška

Srdeční selhání

Autor: Martin Vízek

anotační obrázek

Materiály k přednášce

Ústav fyziologie

Autor: Jan Herget

Oficiální stránky k výuce předmětu na 2.LF

Srdce

Autor: Daniel Hodyc

Přednáška

Behaviorální metody v neurovědách

Autor: Karel Valeš, Štěpán Kubík

Přednáška

Hemodynamika

Autor: Jan Herget

Přednáška

Plasticita CNS, degenerace a regenerace

Autor: Věra Valoušková

Přednáška

Syntéza, sekrece a funkce TH3

Autor: Věra Valoušková

Seminář

Základy obecné neurofyziologie

Autor: Olga Vajnerová

anotační obrázek

Poznámky k přednáškám