prof. RNDr. Václav Hampl

Akutní hypoxická plicní vazokonstrikce

Autor: Václav Hampl

anotační obrázek

Plíce zásobují prostřednictvím krve kyslíkem všechny ostatní orgány. Proto mají z hlediska krevního oběhu jedinečné postavení. Zatímco každý ze systémových orgánů přijímá větší nebo menší část srdečního výdeje, plícemi protéká srdeční výdej celý. Odlišný je i způsob regulace. Ve velkém oběhu se průtok krve dělí mezi jednotlivé orgány vazomotorikou řízenou vegetativním nervovým systémem. V plicním oběhu není meziorgánová distribuce krve možná. V zájmu optimálního okysličení krve je však nezbytné perfundovat přednostně dobře ventilované alveoly a omezit průtok tam, kde je ventilace nedokonalá. Hlavním způsobem regulace plicního oběhu je proto vazokonstrikce, která není vyvolaná nervovým systémem, nýbrž lokálním působením hypoxie. Tato hypoxická plicní vazokonstrikce (HPV) je jednou z hlavních vlastností odlišujících plicní cévy od cév systémových. Ty totiž odpovídají na hypoxii vazodilatací.


Dlouhodobá regulace krevního tlaku

Autor: Václav Hampl

Poznámky k přednáškám

Fyziologie termoregulace

Autor: Václav Hampl

Poznámky k přednáškám

Chronická hypoxická plicní vazokonstrikce

Autor: Václav Hampl

Podrobnější text ke studiu fyziologie

Úloha oxidu dusnatého v normální plicní cirkulaci a při plicní hypertenzi

Autor: Václav Hampl

Podrobnější texty ke studiu fyziologie

Fyziologie periferní cirkulace I (Fyziologie cévní stěny)

Autor: Václav Hampl

anotační obrázek

 Mechanismus kontrakce cévního hladkého svalu, jeho regulace (nervová, humorální, myogenní, autoregulace průtoku,...) 

Fyziologie periferní cirkulace II (Regulace orgánových řečišť)

Autor: Václav Hampl

anotační obrázek

 Specifika perfuze a její regulace u koronární, mozkové, kožní, svalové a GIT cirkulace. Cirkulace u fétu a její změny při narození. 

Fyziologie extrémních stavů

Autor: Václav Hampl

anotační obrázek

 Fyziologické změny a přizpůsobení vysoké nadmořské výšce (výškové hypoxii), vysokému tlaku (potápění, hyperbarická oxygenoterapie), vysoké a nízké gravitaci a vysoké a nízké teplotě. 

Plicní cirkulace, regulace poměru ventilace a perfuze

Autor: Václav Hampl

anotační obrázek

 Specifika plicní cirkulace, její regulace. Hypoxická plicní vazokonstrikce. Plicní hypertenze. Poměr ventilace a perfuze, jeho udržování a poruchy. 

Motilita gastrointestinálního traktu

Autor: Václav Hampl

anotační obrázek

 Motilita gastrointestinálního traktu