Výukové materiály

Imunodeficience 3. ročník

Autor: Anna Šedivá

anotační obrázek

Vakcinace aktivní a pasivní. Imunodeficience a možnosti jejich léčby.
3. ročník
 

Imunita proti infekcím

Autor: Jiřina Bartůňková

anotační obrázek

Protiinfekční imunita, imunita na sliznicích.
3. ročník

Specifická imunita. T, B-lymfocyty, NK buňky a protilátky

Autor: Ondřej Hrušák

Specifická imunita. T, B-lymfocyty, NK buňky a protilátky.
3. ročník

Systém HLA a prezentace antigenu

Autor: Anna Šedivá

anotační obrázek

Zpracování a prezentace antigenu. Histokompatibilní systém (MHC/HLA I. a II. třídy).
3. ročník

Imunitní mechanismy

Autor: Jiřina Bartůňková

anotační obrázek

Úvod do imunologie. Historie imunologie. Složky imunitního systému, lymfatické orgány. Základní funkce imunitního systému.Způsoby mezibuněčné komunikace a nitrobuněčné přenosy signálu. Povrchové molekuly, cytokiny, signální cesty. Nespecifické složky imunity, fagocytóza, komplement.
3. ročník

Základy klinické genetiky

Autor: neuveden autor, Věra Bryšková, Lenka Foretová, Renata Gaillyová, Alexandra Oltová, Jan Šmarda, Marie Vojtíšková

Skripta lékařské fakulty Masarykovy univerzity

Vybrané aspekty lékařské genetiky

Autor: Eduard Kočárek, a kol.

Sborník textů

Incidence of genetic disorders, Význam genetiky v lékařství, Mikrodeleční syndromy

Autor: neuveden autor

Výukový text

Význam syndromů chromozomální instability

Autor: Eva Seemanová, Pavel Seeman, Petr Jarolím

Článek

Význam genetiky v lékařství, Chromozomální a genové mosaiky, Diagnostika genetických syndromů a malformací...

Autor: neuveden autor

Učební text