Výukové materiály

DĚTSKÁ NEFROLOGIE

Autor: Jan Janda

anotační obrázek

Podklady z přednášky

 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­  ­  ­  ­  ­  ­  ­

Virostatika a antituberkulotika

Autor: Otakar Nyč

 Přednáška prim. MUDr. Otakara Nyče, Ph.D. "Virostatika a antituberkulotika" poskytuje přehled hlavních skupin antiinfektiv, mechanismus a spektrum účinku, hlavní indikace, pozice v současné léčbě infekčních nemocí, výskyt nežádoucích účinků a další rizika spojená s jejich používáním.

Vedení a nakládání se zdravotnickou dokumentací

Autor: Jolana Těšínová

 Prezentace MUDr.Mgr. Jolany Těšínové, Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1.lékařské fakulty UK v Praze.Seznámení se se zásadami vedení, nakládání s lékařskou dokumentací, možnostmi nahlížení do zdravotnické dokumentace, ochrana osobních údajů, určení osob oprávněných k nahlížení do dokumentace, definice "osoby blízké", zásady uchovávání a skartace zdravotnické dokumentace. Povinná mlčenlivost, její prolomení. Aktuální stav v roce 2014 v souvislosti s novým Občanským zákoníkem a Zákonem o zdravotních službách.

Právní aspekty poskytování zdravotní péče

Autor: Jolana Těšínová

 Poskytování zdravotní péče v České republice z hlediska právního. Aktuální situace dle platné legislativy České repoubliky v roce 2014 dle nového Občanského zákoníku a Zákona o zdravotních službách.Základní právní pojmy ve zdravotnictví, práva a povinnosti poskytovatelů zdravotní péče, práva a povinnosti pacientů, informovaný souhlas, povinná mlčenlivost, poskytování zdravotní péče bez souhlasu, omezení pacienta.

Apoptóza, onkogeny

Autor: Martina Srbová

Přednáška

Všeobecné lékařství - zimní semestr                                                              

Metabolismus aminokyselin II a močovinový cyklus

Autor: Jana Novotná

Přednáška

Všeobecné lékařství - zimní semestr                                                        

Metabolismus hemu a železa. Bilirubin.

Autor: Alice Skoumalová

Přednáška

Všeobecné lékařství - zimní semestr                                                                        

Bioenergetika a makroergní sloučeniny

Autor: Tomáš Kučera

Přednáška

Všeobecné lékařství - zimní semestr                                                              

Proteinkinasa aktivovaná AMP

Autor: Tomáš Kučera

Seminář

Všeobecné lékařství - zimní semestr                                                                                                    

Biosyntéza a degradace mastných kyselin

Autor: Martina Srbová

Přednáška

Všeobecné lékařství - zimní semestr