MUDr. Vlastimil Jindrák

Infekce spojené se zdravotní péčí

Autor: Vlastimil Jindrák

V úvodní části přednášky je přehledně představena problematika infekcí spojených se zdravotní péčí, jsou vysvětleny základní pojmy a definice. V přednášce jsou dále charakterizovány hlavní skupiny infekcí spojených se zdravotní péčí se zvláštním zřetelem na infekce krevního řečiště, infekce v místě chirurgického výkonu, infekce vyvolané specifickými původci a multirezistentními mikroorganismy. Jsou vysvětleny základní principy surveillance, prevence a kontroly těchto infekcí, včetně hodnocení jejich důsledků ve vztahu k morbiditě, mortalitě, nákladům na zdravotní péči i prodloužení hospitalizace.

Antibiotika - speciální část - I

Autor: Vlastimil Jindrák

anotační obrázek

Základní rozdělení antibiotik a jejich charakteristika, betalaktamy, aminoglykosidy a chinolony

Antibiotika - speciální část - II

Autor: Vlastimil Jindrák

anotační obrázek

Glykopeptidy, makrolidy, linkosamidy, antimykotika - charakteristiky skupin, antimikrobiální účinnost, klinické použití a dávkování

Antibiotika - obecná část

Autor: Vlastimil Jindrák, Vlastimil Jindrák

anotační obrázek

Antimikrobiální účinnost antibiotik, farmakokinetika antibiotik, farmakodynamika a dávkování antibiotik, klinické použití, klinická a epidemiologická bezpečnost používání antibiotik, antibiotická politika