Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství, UK 2. lékařská fakulta, http://www.lf2.cuni.cz/info2lf/ustavy/kr/chara.htm

Dynamická neuromuskulární stabilizace

Autor: Pavel Kolář

Výukový materiál pro studenty 4. ročníku všeobecného lékařství

Předmět rehabilitace

Klappovo lezení

Autor: Lucie Ujcova

1roč NMgr předmět Obecné metody fyzioterapie LS

Fyzioterapie na neurochirurgii a spondylochirurgii

Autor: Lenka Babková

Speciální fyzioterapie 3.bc. Fyzioterapie 

Fyzioterapie v chirurgii

Autor: Lenka Babková

Speciální fyzioterapie - 3. roč. bc. Fyzioterapie 

Fyzioterapie v traumatologii

Autor: Lenka Babková

Speciální fyzioterapie - 3.roč. bc. Fyzioterapie 

Fylogeneze, ontogeneze, vývoj in utero

Autor: Marcela Šafářová

Kineziologie  

Relaxační techniky přístrojové stimulace v léčbě bolesti

Autor: Vladimír Masopust

Patofyziologie a terapie bolesti - 1.NMgr. Fyzioterapie 

Sugesce, hypnóza a imaginace v léčbě bolesti

Autor: Vladimír Masopust, Vladimír Masopust

Patofyziologie a terapie bolesti - 1.NMgr. Fyzioterapie 

Psychologie bolesti

Autor: Petr Knotek

Patofyziologie a terapie bolesti - 1.NMgr. Fyzioterapie 

Invazivní techniky

Autor: Pavel Kleisner

Patofyziologie a terapie bolesti - 1.NMgr. Fyzioterapie