Doc. PaedDr. Pavel Kolář, rehabilitace(at)lfmotol.cuni.cz

Dynamická neuromuskulární stabilizace

Autor: Pavel Kolář

Výukový materiál pro studenty 4. ročníku všeobecného lékařství

Předmět rehabilitace

Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství

Autor: Pavel Kolář

anotační obrázek

Oficiální stránky k výuce předmětu na 2.LF