Klinika dětské neurologie, UK 2. lékařská fakulta, http://www.lf2.cuni.cz/info2lf/ustavy/kdn/chara.htm

Zánětlivá onemocnění nervového systému

Autor: neuveden autor

anotační obrázek

Přednáška

Neurologické vyšetření dětí do vývojového věku 1 roku

Autor: Alena Zumrová

anotační obrázek

Přednáška

Úrazy CNS

Autor: neuveden autor

anotační obrázek

Přednáška

Diagnostické postupy u akutně vzniklé poruchy vědomí

Autor: Věra Sebroňová

anotační obrázek

Přednáška

Neurovývojová onemocnění

Autor: Vladimír Komárek

anotační obrázek

Přednáška

Neurokutánní syndromy - klinický obraz a jeho variabilita

Autor: Bořivoj Petrák

anotační obrázek

Přednáška

Dědičná hereditární neurodegenerativní, neurometabolická a neurogenetická onemocnění

Autor: Alena Zumrová

anotační obrázek

Přednáška

Epileptické záchvaty

Autor: Pavel Kršek

anotační obrázek

Přednáška

Nervosvalová onemocnění

Autor: neuveden autor

anotační obrázek

Přednáška

Nádory centrálního nervového systému v dětském věku

Autor: Ivana Perníková,, Markéta Chánová, Miloš Tichý, Miloslav Holub, Josef Zámečník, Roman Kodet

anotační obrázek

Přednáška