Neurologie

Multimediální atlas neurologických příznaků a syndromů

Autor: Martin Bojar, Rudolf Černý, Jan Vejvalka

anotační obrázek

Základem se Multimediálního atlasu neurologických příznaků a syndromů stala řadu let vznikající videotéka a semiologická databáze Neurologické kliniky dospělých 2.LF UK. Zpočátku náhodné „sbírání“ zajímavých kazuistik postupně přerostlo v systematickou práci, která se pokouší zmapovat celou oblast neurologických vyšetřovacích technik a syndromologie.

Zánětlivá onemocnění nervového systému

Autor: neuveden autor

anotační obrázek

Přednáška

Neurologické vyšetření dětí do vývojového věku 1 roku

Autor: Alena Zumrová

anotační obrázek

Přednáška

Úrazy CNS

Autor: neuveden autor

anotační obrázek

Přednáška

Diagnostické postupy u akutně vzniklé poruchy vědomí

Autor: Věra Sebroňová

anotační obrázek

Přednáška

Neurovývojová onemocnění

Autor: Vladimír Komárek

anotační obrázek

Přednáška

Neurokutánní syndromy - klinický obraz a jeho variabilita

Autor: Bořivoj Petrák

anotační obrázek

Přednáška

Dědičná hereditární neurodegenerativní, neurometabolická a neurogenetická onemocnění

Autor: Alena Zumrová

anotační obrázek

Přednáška

Epileptické záchvaty

Autor: Pavel Kršek

anotační obrázek

Přednáška

Nervosvalová onemocnění

Autor: neuveden autor

anotační obrázek

Přednáška