Lékařská informatika a informační věda

Citmed - katalog webových informačních zdrojů pro oblast zdravotnictví

Autor: Pavel Kasal, a kol.

anotační obrázek

Citmed je katalog webových informačních zdrojů pro oblast zdravotnictví, umožňující určení optimálních zdrojů podle jejich kvality. V současné době je v katalogu přes 300 zdrojů z více než 50 oborů. Zpětná citovanost je základním parametrem pro určení pořadí v systému Citmed. Je hodnocena jako součet webových odkazů na daný zdroj, což je v podstatě zájem projevený o dokument jinými autory. Dalšími kvalitativními parametry jsou renomovaná loga kvality.

Rankmed - systém pro hodnocení kvality webových stránek

Autor: Pavel Kasal

anotační obrázek

Rankmed je národní zdravotnický registr obsahující hodnocení kvality webových stránek zdravotnických zařízení a institucí . Volba kritérií vychází z mezinárodně uznávaných standardůpro publikování zdravotnických informací na internetu.Celkově je využíváno 32 hodnotících kritérií, která jsou rozdělena do pěti kategorií (prezentace navigace, funkce, věrohodnost a komunikace). Pro jednotlivé parametry kvality jsou stanoveny relativní váhy podle jejich významu, které jsou využity ke korekci bodového hodnocení.

Ústav vědeckých informací

Autor: Zuzana Dobiášová

anotační obrázek

Oficiální stránky k výuce předmětu na 2.LF

Fyzioterapie - Metodologie vědy a statistické zpracování dat Mgr. 2010/2011

Autor: Jitka Feberová, Alena Veselková, Lubomír Štěpánek

anotační obrázek

E learningový kurz

Výuka předmětu Metodologie vědy a statistické zpracování dat ve studijním programu Fyzioterapie 2. ročník magisterského studia

Fyzioterapie - Metodologie vědy a statistické zpracování dat Mgr. 2010/2011 1. ročník

Autor: Jitka Feberová, Alena Havlínová, Lubomír Štěpánek, Kateřina Kieslingová, Radim Kubeš, Zuzana Dobiašová

anotační obrázek

E-learningový kurz

Výuka předmětu Metodologie vědy a statistické zpracování dat ve studijním programu Fyzioterapie - magisterské studium 1. ročník

Všeobecná sestra s rozšířenou výukou pediatrie - Informatika v ošetřovatelství Bc 2010/2011

Autor: Jitka Feberová, Alena Havlínová, Kateřina Kieslingová, Radim Kubeš, Zuzana Dobiašová

anotační obrázek

E learningový kurz

Výuka předmětu Informatika v ošetřovatelství ve studijním programu Všeobecná sestra s rozšířenou výukou v pediatrickém ošetřovatelství

Zdravotní laborant - Matematická statistika Bc 2010/2011

Autor: Jitka Feberová, Lubomír Štěpánek

anotační obrázek

E-learningový kurz

Výuka předmětu Matematická statistika ve studijním programu Zdravotní laborant

Fyzioterapie – Informatika a výpočetní technika Bc 2010/2011

Autor: Jitka Feberová, Alena Havlínová, Kateřina Kieslingová, Radim Kubeš, Zuzana Dobiašová

anotační obrázek

E-learningový kurz

Výuka předmětu Informatika a výpočetní technika ve studijním programu Fyzioterapie - bakalářské studium

Zdravotní laborant - Zdravotnická informatika Bc 2010/2011

Autor: Jitka Feberová, Alena Havlínová, Kateřina Kieslingová, Radim Kubeš, Zuzana Dobiašová, Alexandra Polášková

anotační obrázek

Elearningový kurz předmětu Zdravotnická informatika ve studijním oboru Zdravotní laborant - bakalářské studium

Informace v medicíně

Autor: Jitka Feberová

anotační obrázek

E-learningový kurz pro výuku předmětu Informace v medicíně - 2.ročník