2.lékařská fakulta
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Místo pro vaši reklamu

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 5

Ústav veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství

Ústav veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství

Oficiální stránky k výuce předmětu na 2.LF

 
autor: Karel Dohnal | sekce: Výukové materiály | obor: Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena | publikováno: 18.9.2009 | poslední úpravy: 9.6.2010 | Creative Commons License

Postgraduální a specializační vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví

Nová prezentace, která se snaží studenty seznámit s principy specializačního postgraduálního vzdělávání v České republice. Vychází z právních předpisů  v poslední verzi platné od 1.7.2017. Východiskem je zákon č. 95/2004 o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta ve znění změny 67/2017. Schéma specializačního vzdělávání, specializační obory a jejich struktura, podmínky atestací, uznávání absolvované praxe, nástavbové obory. Změny ve specializačním i základním vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků

 

 
autor: Petr Kašpar | obor: Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | publikováno: 12.11.2017 | poslední úpravy: 12.11.2017 | Creative Commons License

Postgraduální a specializační vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví

Nová verze prezentace, která se zabývá problematikou specializačního postgraduálního vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, lékařů i nelékařských povolání. reflektuje na změny, které jsou legislativně zakotveny od 1.2017. Je upraven počet vzdělávacích oborů pro lékaře, rozsah práce ve zdravotnickém zařízení, které může vykonávat absolvent lékařské fakulty po promoci a dále v průběhu svého specializačního vzdelávání. Podmínky složení atestatční zkoušky.

Změny se týkají i nelékařských zdravotnických pracovníků, mění se podmínky práce zdravotní sestry, zavádí se nový obor praktická sestra.

 

 
autor: Petr Kašpar | obor: Nelékařské zdravotnické vědy, Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | publikováno: 25.2.2019 | poslední úpravy: 25.2.2019 | Creative Commons License

Reforma českého zdravotnictví po osmi letech (pohled z Oxfordu)

Reforma českého zdravotnictví po osmi letech (pohled  z Oxfordu)

Reforma. Výdaje. Inflace. Návrh nového zdravotního systému. Náklady na zdravotní péči.

 
autor: Martin Bojar | sekce: Výukové materiály | obor: Neurologie | publikováno: 18.3.2009 | poslední úpravy: 7.6.2010 | Creative Commons License

Citmed - katalog webových informačních zdrojů pro oblast zdravotnictví

Citmed - katalog webových informačních zdrojů pro oblast zdravotnictví

Citmed je katalog webových informačních zdrojů pro oblast zdravotnictví, umožňující určení optimálních zdrojů podle jejich kvality. V současné době je v katalogu přes 300 zdrojů z více než 50 oborů. Zpětná citovanost je základním parametrem pro určení pořadí v systému Citmed. Je hodnocena jako součet webových odkazů na daný zdroj, což je v podstatě zájem projevený o dokument jinými autory. Dalšími kvalitativními parametry jsou renomovaná loga kvality.

 
autor: Pavel Kasal, a kol. | sekce: Výukové materiály | obor: Lékařská informatika a informační věda | publikováno: 16.3.2009 | poslední úpravy: 20.11.2011 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 16

Jít na stránku: 1 2

Lege artis, znalci, znalecké komise, stížnosti, právní odpovědnost
.. seznamuje s právní problematikou ve zdravotnictví. Posuzování zdravotnické činnost z hlediska lege ..

Zdravotní péče v ČR Novelizace
.. veřejném zdravotním pojištění. Struktura systému zdravotnictví v ČR, systém veřejného zdravotního pojištění, pov.. ..klíčová slova: zdravotnictví, zdravotní pojištění, zdravotní péče.. ..klíčová slova: zdravotnictví, zdravotní pojištění, zdravotní péče..

Právní aspekty poskytování zdravotní péče
.. o zdravotních službách.Základní právní pojmy ve zdravotnictví, práva a povinnosti poskytovatelů zdravotní pé.. ..klíčová slova: zdravotnictví,..

Vedení a nakládání se zdravotnickou dokumentací
.. MUDr.Mgr. Jolany Těšínové, Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1.lékařské fakulty UK v Praz.. ..klíčová slova: zdravotnictví, dokumentace,..

Kontinuální zvyšování kvality v poskytování zdravotní péče
..klíčová slova: zdravotnictví, kvalita, řízení kv..

Sociální práce v nemocnici
.. práce ve zdravotnictví, zdravotně-sociální pracovník, oddělení sociální ..

Zdravotnické systémy ve světě
.. systémů. Základní rozdělení systémů, státní zdravotnictví, systém národního zdravotního pojištění, libera..

Funkční potraviny
.. na 2.LF UK v Praze. Týká se předmětů veřejné zdravotnictví, preventivní lékařství, hygiena, ekologie člo..

Kouření a zdraví, vybrané kapitoly
.. na 2.LF UK v Praze. Jedná se o předměty veřejné zdravotnictví; preventivní lékařství; hygiena; preventivní léka..

Injury prevention
.. Benešová Veronika,doc.MUDr.,CSc. Ústav veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství UK,2.LF Přílohy*: Příl..