2.lékařská fakulta
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Místo pro vaši reklamu

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 1

Antibiotická rezistence: rizikové faktory, surveillance

Antibiotická rezistence: rizikové faktory, surveillance

Přednáška

 
autor: Pavla Urbášková | sekce: Výukové materiály | obor: Farmakologie | publikováno: 12.9.2009 | poslední úpravy: 7.6.2010 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 17

Jít na stránku: 1 2

Suicidální jednání v dětství i dospělosti
.. v dětství i dospělosti: definice, epidemiologie, rizikové faktory, první .. .. i dospělosti: definice, epidemiologie, rizikové faktory, první .. ..klíčová slova: v dětství i dospělosti, definice, epidemiologie, rizikové faktory, první .. ..klíčová slova: i dospělosti, definice, epidemiologie, rizikové faktory, první ..

Obezita-vlivy životního stylu a životního prostředí
.. epidemiologie a hygiena. Materiál uvádí faktory životního stylu a životního prostředí, které mají.. ..klíčová slova: životní styl, rizikové faktory, životní p.. ..klíčová slova: životní styl, rizikové faktory, životní p..

Onkogenetika 1 - úvod
..klíčová slova: malignita, onkogeny, genetická nestabilita, rizikové.. ..klíčová slova: onkogeny, genetická nestabilita, rizikové faktory..

Maligní melanom
..Rizikové faktory, incidence, mortalita, onkol. hlášení, vý.. .. faktory, incidence, mortalita, onkol. hlášení, výskyt v j..

Výživa plodu a riziko KVO v dospělosti
..klíčová slova: plodu, rizikové faktory kardiovaskulárních o.. ..klíčová slova: plodu, rizikové faktory kardiovaskulárních o..

Determinanty zdraví
.. a hygiena. Determinanty zdraví jsou faktory, které ovlivňují zdravotní stav jednotlivců a pop.. ..klíčová slova: rizikové a protektivní faktory zdravotního stavu, životní .. ..klíčová slova: a protektivní faktory zdravotního stavu, životní podmínky, pracovní pod..

Nozokomiální nákazy
.. infekcí, cesty přenosu, vnímavost, specifické rizikové faktory, základní protiepidemická opatření, souč.. .. cesty přenosu, vnímavost, specifické rizikové faktory, základní protiepidemická opatření, současná rele..

Nozokomiální nákazy
.. infekcí, cesty přenosu, vnímavost, specifické rizikové faktory, základní protiepidemická opatření, souč.. .. cesty přenosu, vnímavost, specifické rizikové faktory, základní protiepidemická opatření, současná rele..

Syndrom karpálního tunelu v ordinaci praktického lékaře
.. nervus medianus. Patofyziologie, epidemiologie, rizikové faktory, klinická stádia CTS. Objektivní testy u .. .. Patofyziologie, epidemiologie, rizikové faktory, klinická stádia CTS. Objektivní testy u CTS. El..

Baso a spinocelulární karcinom
.. faktory, prekancerózy, patogeneze, dif. dg., ..