2.lékařská fakulta
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Místo pro vaši reklamu

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 4

Bibliografické zdroje

Bibliografické zdroje

Primární zdroje. Standardizace klíčových slov v MeSH. Citace.

 
autor: Jitka Feberová | sekce: Výukové materiály | obor: Lékařská informatika a informační věda | publikováno: 22.3.2009 | poslední úpravy: 23.6.2010 | Creative Commons License

Prevence v primární péči

Zásady prevence obecně, prevence v primární péči 

 
autor: Josef Štolfa | obor: Všeobecné praktické lékařství | publikováno: 21.6.2010 | poslední úpravy: 21.6.2010 | Creative Commons License

primární péče o děti a dorost v ČR

Primární péče o děti a dorost v ČR

Koordinovaná komplexní zdravotně-sociální péče poskytovaná zejména zdravotníky jak na úrovni prvního kontaktu občana se zdravotnickým systémem, tak na základě dlouhodobě kontinuálního přístupu k jednotlivci.
Souborem činností souvisejících s podporou zdraví, prevencí, vyšetřováním, léčením, rehabilitací a ošetřováním. Tyto činnosti jsou poskytovány co nejblíže sociálnímu prostředí pacienta a respektují jeho biopsychosociální potřeby.
 

 
autor: Hana Cabrnochová | sekce: Výukové materiály | obor: Pediatrie, neonatologie | publikováno: 22.5.2018 | poslední úpravy: 22.5.2018 | Creative Commons License

primární a sekundární prevence aterosklerozy

Primární a sekundární prevence aterosklerozy

 Primární a sekundární prevence aterosklerozy

 
autor: Jiří Charvát | sekce: Výukové materiály | obor: Vnitřní lékařství | publikováno: 3.10.2010 | poslední úpravy: 16.1.2011 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 9

 

Desatero komunikace s geriatrickým pacientem
.. komunikace s geriatrickým pacientem z hlediska primární.. ..klíčová slova: geriatrický pacient, primární..

Cirkadiální rytmy
..Zdroje pro učení f..

Lékařská komunikace
.. komunikace v primární péči, verbální a nonverbální kominkace, komun..

Kardiopulmonární resuscitace I - III
.. zdroje pro výuku První pomoci magisterského i ba..

Citmed - katalog webových informačních zdrojů pro oblast zdravotnictví
..klíčová slova: informační zdroje, katalog, kvalita, zpětná c..

Perioperační péče v dětské chirurgii - Klinické příklady z novorozenecké JIP KDCH FN Motol
.. č. 2: Pacient po operaci atrézie jícnu – primární anastomóza Případ č. 3: 2-měsíční pacient, po na..

Vývoj lidského jedince II - Dospívání
.. FSH a LH vrcholí, vyzrávají oocyty a vyvíjejí se primární folikuly Novorozenec a malý kojenec - GnRH se ..

Nehnisavé neuroinfekce
.. faktory u zánětů nervového systému PRIMÁRNÍ CYTOPATICKÉ POSTIŽENÍ » Přímé postižení vi..

Nádory dětí ORL oblasti u dětí
.. problematikou diagnostiky a léčby. Místem primárního vzniku zejména maligních nádorů je především no.. .. dýchacích a zažívacích cest. Méně často jsou zdrojem některé specifické infekce: tbc (i aviárního typ..