2.lékařská fakulta
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Místo pro vaši reklamu

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 3

Biofyzika – Bakalářské studium Všeobecná sestra, kombinovaná forma studia, 2012/2013

Biofyzika – Bakalářské studium Všeobecná sestra, kombinovaná forma studia, 2012/2013

Biofyzika – Bakalářské studium Všeobecná sestra, kombinovaná forma studia, 2012/2013
Kurz v systému Moodle. Studijní materiály předmětu Biofyzika pro posluchače 1. ročníku bakalářského studia – pro obor Všeobecná sestra, kombinovaná forma studia – letní semestr 2012/2013 – Ústav biofyziky, Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta (biofyzika@lfmotol.cuni.cz). Kurz obsahuje prezentace všech přednášek, sylabus, otázky a všechny další informace nezbytné k absolvování předmětu včetně podmínek pro udělení zápočtu a složení zkoušky. Studenti se seznámí se základy lékařské biofyziky a biofyzikálními principy diagnostických a terapeutických metod; poznatky uplatní ve své odborné praxi i v dalším studiu.

 
autor: Evžen Amler, Petr Heřman, Lucie Koláčná, Jan Tomsa | sekce: Výukové materiály | obor: Biofyzika | publikováno: 22.1.2013 | poslední úpravy: 22.1.2013 | Creative Commons License

Selhání kostní dřeně

Pediatrie II - výukový materiál

Získaná onemocnění s postižením všech tří krvetvorných linií, Aplastická anemie, Paroxysmální noční hemoglobinurie, Refrekterní cytopenie, Vrozená onemocnění s postižením všech tří krvetvorných linií, Fanconiho anemie, Dyskeratosis congenita, Shwachmanův-Diamondův syndrom, Amegakaryocytová trombocytopenie, Onemocnění s izolovaným postižením erytropoezy, Diamondova-Blackfanova anemie, Vrozená dyserytropoetická anemie, Transientní erytroblastopenie dětského věku
 

 
autor: Jan Starý | sekce: Výukové materiály | obor: Hematologie, Pediatrie, neonatologie | publikováno: 10.9.2013 | poslední úpravy: 10.9.2013 | Creative Commons License

kostní sluchadla BAHA – sluchadla zakotvená do kosti

Převodní a percepční vady sluchu, kostní vedení zvuku, BAHA systém

 
autor: Zdeněk Kabelka | sekce: Výukové materiály | obor: Otorinolaryngologie | publikováno: 14.3.2009 | poslední úpravy: 7.6.2010 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 10

 

Histiocytósa z Langerhansových buněk (dříve označována jako Histiocytósa X)
.. klinická manifestace, zdůrazněna jsou hlavně kostní a kožní projevy. Diagnostika histiocytózy X a st.. ..klíčová slova: granulom, kožní forma, otologická forma,kostní.. ..klíčová slova: nemoc, eozinofilní granulom, kožní forma, otologická forma,kostní f..

Transplantační imunita
.. štěpu proti hostiteli.Transplantace orgánů a kostní dřeně. 3. r.. ..klíčová slova: hostiteli, transplantace orgánů, transplantace kostní..

Viscerální terapie- spec.fyzioterapie
.. materiál vycházející z přednášky. Forma..

Hematoonkologie v ošetřovatelství
.. změny krvetvorby u MDS, CLL Transplantace kostní dřeně u d..

Leukémie u dětí a dospělých
.. Obecné příznaky nádorů, laboratorní změny, kostní změny, Diferenciální diagnostika, ALL, im..

Pracovní text z Interní propedeutiky
.. o jejich nejčastějších příčinách. Zvolená forma zpracování(WWW prezentace) umožňuje průběžné dopl..

Funkce horních dýchacích cest
.. a důležité anatomické souvislosti, vlastní kostní struktury i nervově cévní zásobení. Větší důraz j.. .. prezentace obsahující informace o anatomii, fyziologii i funkci nosu...

Nádory dětí ORL oblasti u dětí
.. tváře, zúžení oční štěrbiny (fibrózní dysplázie, kostní nádory horní čelisti, šíření nádorů nosohltanu a .. .. 3 podskupiny: estezioneurocytom (méně maligní forma), estezioneuroepiteliom (středně maligní) a es..

Psychologie bolesti
.. je více. Zahrnují i bolesti jako klamné informace o poškození zdravých tkání, bolesti vyvolané pa..

Studijní materiál k předmětům klinická psychologie (3. ročník Bc) a Psychosomatika a klinická psychologie (2. ročník Nmgr. )
.. je více. Zahrnují i bolesti jako klamné informace o poškození zdravých tkání, bolesti vyvolané pa..