2.lékařská fakulta
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Místo pro vaši reklamu

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 21

Ústav histologie a embryologie

Ústav histologie a embryologie

Oficiální stránky k výuce předmětu na 2.LF

 
autor: Luděk Vajner | sekce: Výukové materiály | obor: Histologie, embryologie | publikováno: 18.9.2009 | poslední úpravy: 9.6.2010 | Creative Commons License

embryologie

Přednáška pro 1.NMgr

Fylogeneze
•Fylogeneze nebo také fylogenetický vývoj je vývoj druhů organismů v historickém sledu ve smyslu evoluční teorie.
•Podle toho, jak se ubírala fylogeneze, se dnes tvoří stromy příbuznosti druhů.
•Věda zkoumající fylogenezi se nazývá fylogenetika.
•Grafickým znázorněním vzájemných vztahů mezi skupinami organismů jsou fylogenetické stromy.

Ontogeneze
•Vývoj jedince
•(též ontogeneze - řec. ον, on = jedinec a γέννηση, jénnissi = původ anebo morfogeneze - řec. μορφογενετική = původ tvaru)
•popisuje původ a vývoj jedince (organizmu) od oplodnění vajíčka po jeho dospělou formu.
•Ontogeneze spolu s fylogenezí náleží do evoluční biologie.

•Teorie, že ontogeneze rekapituluje fylogenezi, to znamená, že vývoj jedince přesně zrcadlí vývoj druhu, je dnes již překonaná.
•Faktem však stále zůstává, že mezi ontogenezí a fylogenezí existují vzájemné vztahy, které vysvětluje evoluční teorie.
•Ontogeneze je proces, kterým prochází jedinec od splynutí pohlavních buněk až po dospělost. U jednotlivých druhů živých organizmů je tento proces velmi rozdílný.

 
autor: Marcela Šafářová | sekce: Výukové materiály | obor: Rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie | publikováno: 13.11.2012 | poslední úpravy: 13.11.2012 | Creative Commons License

Farmakologický Ústav

Farmakologický ústav

Oficiální stránky k výuce předmětu na 2.LF

 
autor: Jan Švihovec | sekce: Výukové materiály | obor: Farmakologie | publikováno: 17.9.2009 | poslední úpravy: 8.6.2010 | Creative Commons License

anatomický Ústav

Anatomický ústav

Oficiální stránky k výuce předmětu na 2.LF
 

 
autor: Rastislav Druga | sekce: Výukové materiály | obor: Anatomie | publikováno: 17.9.2009 | poslední úpravy: 8.6.2010 | Creative Commons License

Ústav neurověd

Ústav neurověd

Oficiální stránky k výuce předmětu na 2.LF

 
autor: Eva Syková | sekce: Výukové materiály | obor: Neurologie | publikováno: 18.9.2009 | poslední úpravy: 9.6.2010 | Creative Commons License

Ústav epidemiologie

Ústav epidemiologie

Oficiální stránky k výuce předmětu na 2.LF

 
autor: Dana Göpfertová | sekce: Výukové materiály | obor: Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena | publikováno: 18.9.2009 | poslední úpravy: 9.6.2010 | Creative Commons License

Ústav biofyziky

Ústav biofyziky

Oficiální stránky k výuce předmětu na 2.LF

 
autor: Evžen Amler | sekce: Výukové materiály | obor: Biofyzika | publikováno: 18.9.2009 | poslední úpravy: 9.6.2010 | Creative Commons License

Ústav jazyků

Ústav jazyků

Oficiální stránky k výuce předmětu na 2.LF

 
autor: Petra Fabingerová | sekce: Výukové materiály | obor: Ostatní | publikováno: 18.9.2009 | poslední úpravy: 9.6.2010 | Creative Commons License

Ústav fyziologie

Oficiální stránky k výuce předmětu na 2.LF

 
autor: Jan Herget | sekce: Výukové materiály | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | publikováno: 7.5.2011 | poslední úpravy: 7.5.2011 | Creative Commons License

Ústav imunologie

Ústav imunologie

Oficiální stránky k výuce předmětu na 2.LF

 
autor: Jiřina Bartůňková | sekce: Výukové materiály | obor: Imunologie, alergologie | publikováno: 7.5.2011 | poslední úpravy: 7.5.2011 | Creative Commons License

Ústav tělesné výchovy

Ústav tělesné výchovy

Oficiální stránky k výuce předmětu na 2.LF

 
autor: Bohumil Hněvkovský | sekce: Výukové materiály | obor: Ostatní | publikováno: 18.9.2009 | poslední úpravy: 9.6.2010 | Creative Commons License

Ústav soudního lékařství

Ústav soudního lékařství

Oficiální stránky k výuce předmětu na 2.LF

 
autor: Michal Beran | sekce: Výukové materiály | obor: Patologie a soudní lékařství | publikováno: 18.9.2009 | poslední úpravy: 9.6.2010 | Creative Commons License

Ústav patologické fyziologie

Ústav patologické fyziologie

Oficiální stránky k výuce předmětu na 2.LF

 
autor: Martin Vízek | sekce: Výukové materiály | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | publikováno: 18.9.2009 | poslední úpravy: 9.6.2010 | Creative Commons License

Ústav lékařské mikrobiologie

Ústav lékařské mikrobiologie

Oficiální stránky k výuce předmětu na 2.LF

 
autor: Otakar Nyč | sekce: Výukové materiály | obor: Mikrobiologie | publikováno: 18.9.2009 | poslední úpravy: 9.6.2010 | Creative Commons License

Ústav lékařské informatiky

Ústav lékařské informatiky

Oficiální stránky k výuce předmětu na 2.LF

 
autor: Pavel Kasal | sekce: Výukové materiály | obor: Lékařská informatika a informační věda | publikováno: 18.9.2009 | poslední úpravy: 9.6.2010 | Creative Commons License

Ústav vědeckých informa

Ústav vědeckých informací

Oficiální stránky k výuce předmětu na 2.LF

 
autor: Zuzana Dobiášová | sekce: Výukové materiály | obor: Lékařská informatika a informační věda, Ostatní | publikováno: 7.5.2011 | poslední úpravy: 7.5.2011 | Creative Commons License

Ústav patologie a molekulární medicíny

Ústav patologie a molekulární medicíny

Oficiální stránky k výuce předmětu na 2.LF

 
autor: Roman Kodet | sekce: Výukové materiály | obor: Patologie a soudní lékařství | publikováno: 18.9.2009 | poslední úpravy: 9.6.2010 | Creative Commons License

Ústav klinické biochemie a patobiochemie

Ústav klinické biochemie a patobiochemie

Oficiální stránky k výuce předmětu na 2.LF

 
autor: Richard Průša | sekce: Výukové materiály | obor: Lékařská chemie a biochemie | publikováno: 18.9.2009 | poslední úpravy: 18.6.2010 | Creative Commons License

Ústav biologie a lékařské genetiky

Ústav biologie a lékařské genetiky

Oficiální stránky k výuce předmětu na 2.LF

 
autor: Milan Macek jr. | sekce: Výukové materiály | obor: Biologie | publikováno: 18.9.2009 | poslední úpravy: 9.6.2010 | Creative Commons License

Ústav veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství

Ústav veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství

Oficiální stránky k výuce předmětu na 2.LF

 
autor: Karel Dohnal | sekce: Výukové materiály | obor: Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena | publikováno: 18.9.2009 | poslední úpravy: 9.6.2010 | Creative Commons License

Ústav lékařské etiky a humanitních základů medicíny

Ústav lékařské etiky a humanitních základů medicíny

Oficiální stránky k výuce předmětu na 2.LF

 
autor: Ingrid Strobachová | sekce: Výukové materiály | obor: Ostatní | publikováno: 18.9.2009 | poslední úpravy: 9.6.2010 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 9

 

Anorektální malformace (ARM)
..Anorektální malformace, vrozená onemocnění kone.. .. jsou důsledkem chybného vývoje anorekta. ARM - embryologie ARM - genetika ARM - výskyt Rozdělení an.. ..klíčová slova: Anorektální malformace, ARM, vrozená onemocnění kon.. .. MUDr. Richard Škába, CSc. Přílohy: Příloha Datu..

Zdravotní stav obyvatelstva v ČR - základní demografická data
.. úmrtbost, střední délka života Zdroj dat: Ústav zdravotnických informací a statistiky - Ú.. ..avotní stav obyvatelstva v ČR - základní dem.. ..klíčová slova: avotní stav obyvatelstva v ČR, základní dem.. .. Eva Pýchová Přílohy: Příloha Datu..

Injury prevention
..ational materials preventive.. .. Benešová, CSc., Benešová Veronika,doc.MUDr.,CSc. Ústav veřejného zdravotnictví a preventivního lék.. .. MUDr. Veronika Benešová, CSc., Benešová Veronika,doc.MUDr.,CSc. ..

Hygiena rukou
..ace uvádí historii aseptických praktik v lé.. ..klíčová slova: a rukou,.. .. CSc., Miroslava Girod-Schreinerová, MUDr. Ústav epidemiologie UK2. lékařská fakulta Přílohy: Pří.. .. MUDr. Dana Göpfertová, CSc., Miroslava G..

Bezbariérový ošetřovatelský režim
..áška k problematice nozokomiálních infekcí. Jsou uv.. ..klíčová slova: atelský režim, b.. .. CSc., Miroslava Girod-Schreinerová, MUDr. Ústav epidemiologie ,UK 2.lékařská fakulta Přílohy: Př.. .. MUDr. Dana Göpfertová, CSc., Miroslava G..

Vedení a nakládání se zdravotnickou dokumentací
.. MUDr.Mgr. Jolany Těšínové, Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1.lé.. ..ace MUDr.Mgr. Jolany Těšínové, Ústav veřejného zdra.. ..klíčová slova: avotnictví, dokumentace, .. .. Jolana Těšínová Přílohy: Příloha Datum ..

Biofyzika – Bakalářské studium Fyzioterapie, 2012/2013
.. – letní semestr 2012/2013 – Ústav biofyziky, Univerzita Karlova v Praze, 2... ..a – Bakalářské studium Fyzioterapie, 20.. ..klíčová slova: a, bakalářké studium, Fy.. .. RNDr Evžen Amler, CSc., RNDr. Petr Heřman, RNDr. Lucie ..

Biofyzika – Magisterské studium všeobecné lékařství 2012/2013
.. – zimní semestr 2012/2013 – Ústav biofyziky, Univerzita Karlova v Praze, 2... .. v systému Moodle. Studijní materiály předmětu Biofyzika pro posluchače 1. roč.. ..klíčová slova: materiály předmětu Biofyzika pro posluchače 1. roč.. .. RNDr Evžen Amler, CSc., RNDr. Petr Heřman, RNDr. Lucie ..

Biofyzika – Bakalářské studium Všeobecná sestra, kombinovaná forma studia, 2012/2013
.. studia – letní semestr 2012/2013 – Ústav biofyziky, Univerzita Karlova v Praze, 2... ..a – Bakalářské studium Všeobecná sestra, komb.. ..klíčová slova: a, bakalářké studium, Všeobecná sestra (kom.. .. RNDr Evžen Amler, CSc., RNDr. Petr Heřman, RNDr. Lucie ..