Materiály k přednáškám a cvičením

Využití posilovacích zařízení ve fyzioterapii

Autor: Zdeněk Čech

Výukový materiál pro studenty 4. ročníku všeobecného lékařství

Předmět rehabilitace

 

Vyšetřovací metody v rehabilitaci

Autor: Alena Kobesová

Výukový materiál pro studenty 4. ročníku všeobecného lékařství

Předmět rehabilitace

 

Úvod do rehabilitace

Autor: Alena Kobesová

Výukový materiál pro studenty 4. ročníku všeobecného lékařství

Předmět rehabilitace

 

Rehabilitace v neurologii

Autor: Ondřej Horáček

Výukový materiál pro studenty 4. ročníku všeobecného lékařství

Předmět rehabilitace

 

Rehabilitace u pacientů s míšní lézí

Autor: Petra Káfuňková

Výukový materiál pro studenty 4. ročníku všeobecného lékařství

Předmět rehabilitace

 

Vyšetření stoje

Autor: Lenka Babková

Výukový materiál pro 1. ročník fyzioterapie

Fyzikální terapie

Autor: Bronislav Schreier

Výukový materiál pro studenty 4. ročníku všeobecného lékařství

Předmět rehabilitace

Rehabilitace na transplantační jednotce

Autor: Petr Sedláček

anotační obrázek

výukový materiál - ošetřovatelství

Reprodukční genetiky

Autor: Jan, Diblík

Výukový materiál - přednáška pro studenty 5. ročníku v předmětu Klinická genetika.

Diagnostické možnosti v cytogenetice a praktické aplikace v medicíně

Autor: Jana Drábová

Výukový materiál - přednáška pro studenky 5. ročníku v předmětu Klinická genetika.