Educational Materials

Hypoglycaemia in children

Author: Jan Lebl

annotation image

endocrinology 5

 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­  ­  ­  ­  ­  ­  ­

Coarctation of the Aorta

Author: Viktor Tomek

Paediatrics  years 4

 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­  ­  ­  ­  ­  ­  ­

Therapeutic cardiac catheterization in children

Author: Petr Tax

Paediatrics-Cardiology

 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­  ­  ­  ­  ­  ­  ­

Social paediatrics - Social pathology, special topics

Author: Eva Pýchová, Zdeněk Novotný

Social pathology, Predisposition factors of social pathology, Maladaptation manifestation,

Social paediatrics – special topics: Substitute family care - adoption x foster care, Residential care. Statistics,
Child abuse - Syndrome CAN , Physical abuse, Psychical abuse, Sexual abuse
Roma people - mimorities

Social paediatrics

Author: Eva Pýchová, Zdeněk Novotný

Social paediatrics - general,

Definition, „What“ is it a child , Family, Parentship and their probleme, A child and his/her society , Social pathology,
Convention of children rights, Functions of a family,  Family failures, Parentship failures, Ability to care of the child,  Who is responsible for the child
 

Anemia in children and adolescents

Author: Jan Starý

Paediatrics II - educational material

Classification of anemias according to the size of red cells, Red Cells Indexes, Development of  hemoglobin and erythrocyte volume values since birth into adulthood, POSTNATAL CHANGES OF HEMOGLOBIN, Microcytic anemias, Iron in an organism, Iron absorption, Hepcidin and iron metabolism, Intercellular Iron Transport, Causes of iron deficiency anemia - Inadequate absorption, Insufficient/Inaccessible iron stores, Inborn/acquired errors of iron metabolism

Bone marrow fairule

Author: Jan Starý

Peadiatrics II - educational material

Acquired and congenital bone marrow failures, Aplastic anemia, Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria, Congenital disorders of all 3 hematopoietic lineages, Fanconi anemia, Dyskeratosis congenita, Shwachman-Diamond syndrom, Amegakaryocytic thrombocytopenia, Isolated failure of erythropoiesis, Diamond-Blackfan anemia, Congenital dyserythropoietic anemia, Isolated failure of granulopoiesis, Isolated failure of megakaryopoiesis

Neutropaenia - paediatrics

Author: Jan Starý

annotation image

Paediatrics - educational material

Development of WBC, Severe chronic neutropenia, Severe congenital neutropenia (Kostmann syndrome), Cyclic neutropenia, Idiopathic neutropenia, Autoimunne neutropenia, Other: SAA, MDS, SCID, isoimmune neonatal neutropenia, HIV, viral hepatitis EBV, parvovirus, chemotherapy, radiation, toxins (bensen), drugs (CHLMF), deficit vitamin B12, folate

Histiocytosis

Author: Jan Starý

annotation image

Special oncology - educational materials

Langerhans cell histiocytosis (LCH), histiocytosis X Etiology, pathogenesis, diagnosis
granulomas composed of Langerhans cells, macrophages, lymphocytes, eosinophils
LC and lymphocytes produce cytokines (IL-1, IL-2, IL-3, IL-4, IL-6, IFNγ, TNFα), provoking fever, osteolysis etc.
Langerhans cell – APC dendritic cell skin, in LCH activated
CD1a antigen, cytoplasmatic S100 protein, Birbeck granules
Reactive or tumorous disorder?
Clonal proliferative tumorous disorder with variabile clinical manifestation

Infekce a imunita (molekulární mechanismy bakteriální virulence)

Author: Peter Šebo

 Přednáška probírá mechanismy interakce patogen – hostitel na molekulární úrovni. Vychází z teze, že povrchy kůže a sliznic makroorganismu jsou kolonizovány početnými a velmi komplexními společenstvími primárně neškodných mikroorganismů. Z neškodné flóry se posléze vyčlenily specializované patogenní bakterie, které si v permanentní konfrontaci s imunitním systémem hostitele vyvinuly schopnost aktivně pronikat přes sliznice do sterilních tkání a buněk hostitele, kde nemusí soutěžit o živiny a "životní prostor" se zbytkem mikrobiomu hostitele. Díky fascinujícímu spektru sofistikovaných faktorů virulence, získaných často horizontálním přenosem genů v časových úsecích stovek milionů let, jsou patogeny po jistou dobu schopni manipulovat imunitním systémem hostitele a odolávat jeho útokům. "Pravé patogeny" pak mají schopnost vyvolávat takové poškození makroorganismu, které jim umožní se přenést na nového hostitele (kašlem, močí, exkrementy, krví). Po rekapitulaci mechanismů antiinfekční imunity savců bude v přednášce podrobně pojednáno o specifické genové výbavě bakteriálních patogenů, regulaci její exprese a o detailech molekulárních mechanismů působení faktorů virulence bakterií. Detaily modelových mechanismů působení bakteriálních adhesinů, toxinů a imunomodulačních produktů budou probrány od systemické úrovně hostitelského organismu, až na úroveň buněčné biologie a fyziologie imunitního systému. Principy interakcí patogen hostitel budou podrobně demonstrovány na vybraných příkladech hlavních bakteriálních patogenů a infekcí člověka.