Ústav fyziologie, UK 2. lékařská fakulta, http://fyziologie.lf2.cuni.cz/

Fyziologie periferní cirkulace I (Fyziologie cévní stěny)

Autor: Václav Hampl

anotační obrázek

 Mechanismus kontrakce cévního hladkého svalu, jeho regulace (nervová, humorální, myogenní, autoregulace průtoku,...) 

Fyziologie periferní cirkulace II (Regulace orgánových řečišť)

Autor: Václav Hampl

anotační obrázek

 Specifika perfuze a její regulace u koronární, mozkové, kožní, svalové a GIT cirkulace. Cirkulace u fétu a její změny při narození. 

Fyziologie extrémních stavů

Autor: Václav Hampl

anotační obrázek

 Fyziologické změny a přizpůsobení vysoké nadmořské výšce (výškové hypoxii), vysokému tlaku (potápění, hyperbarická oxygenoterapie), vysoké a nízké gravitaci a vysoké a nízké teplotě. 

Plicní cirkulace, regulace poměru ventilace a perfuze

Autor: Václav Hampl

anotační obrázek

 Specifika plicní cirkulace, její regulace. Hypoxická plicní vazokonstrikce. Plicní hypertenze. Poměr ventilace a perfuze, jeho udržování a poruchy. 

Motilita gastrointestinálního traktu

Autor: Václav Hampl

anotační obrázek

 Motilita gastrointestinálního traktu

Úvod do fyziologie endokrinního systému

Autor: Václav Hampl

anotační obrázek

 Úvod do fyziologie endokrinního systému

Oxid dusnatý (NO): fyziologie a biochemie

Autor: Václav Hampl

anotační obrázek

 Oxid dusnatý (NO): fyziologie a biochemie