Klinika dětské hematologie a onkologie, UK 2. lékařská fakulta, http://kdho.lf2.cuni.cz/

Akutní komplikace způsobené nádorovým onemocněním

Autor: Edita Kabíčková

anotační obrázek

Obecná onkologie - výukový materiál, 5. ročník

Podpůrná léčba v onkologii

Autor: Edita Kabíčková

anotační obrázek

Obecná onkologie - výukový materiál, 5. ročník

Nádorová onemocnění u dospívajících

Autor: Hubert Mottl

anotační obrázek

Speciální onkologie - výukový materiál, 5. ročník

Chemoterapie

Autor: Hubert Mottl

anotační obrázek

Obecná onkologie - výukový materiál, 5. ročník

Nové a perspektivní terapeutické postupy v onkologii

Autor: Tomáš Eckschlager

anotační obrázek

Obecná onkologie - materiál k výuce PVP Vybrané kapitoly z dětské onkologie, 5. ročník

Epidemiologie, etiologie a biologie nádorových onemocnění, nádorová imunologie, laboratorní diagnostika

Autor: Tomáš Eckschlager

anotační obrázek

Obecná onkologie - materiály k přednáškám, 5. ročník

Pozdní následky protinádorové léčby

Autor: Josef Koutecký

anotační obrázek

Obecná onkologie - výukový materiál k prednáškám

Chirurgická léčba v dětské onkologii

Autor: Josef Koutecký

anotační obrázek

Obecná onkologie - výukový materiál k prednáškám

Onkologická prevence

Autor: Josef Koutecký

anotační obrázek

Obecná onkologie - výukový materiál k prednáškám

Úvod do onkologie

Autor: Josef Koutecký

anotační obrázek

Obecná onkologie - úvod