Prof. MUDr. Tomáš Eckschlager

Nové a perspektivní terapeutické postupy v onkologii

Autor: Tomáš Eckschlager

anotační obrázek

Obecná onkologie - materiál k výuce PVP Vybrané kapitoly z dětské onkologie, 5. ročník

Epidemiologie, etiologie a biologie nádorových onemocnění, nádorová imunologie, laboratorní diagnostika

Autor: Tomáš Eckschlager

anotační obrázek

Obecná onkologie - materiály k přednáškám, 5. ročník