Klinika dětské hematologie a onkologie, UK 2. lékařská fakulta, http://kdho.lf2.cuni.cz/

Klinika dětské hematologie a onkologie

Autor: Jan Starý

anotační obrázek

Oficiální stránky k výuce předmětu na 2.LF

nádory GIST

Autor: Kateřina, Kubáčková

anotační obrázek

speciální onkologie - výukový materiál, 5. ročník

Rehabilitace na transplantační jednotce

Autor: Petr Sedláček

anotační obrázek

výukový materiál - ošetřovatelství

Význam molekulárního vyšetření u solidních nádorů dětského věku

Autor: Jana Jašinská

anotační obrázek

výukový materiál - ošetřovatelství

Bolest v onkologii

Autor: Josef Mališ

anotační obrázek

výukový materiál - všeobecné lékařství, ošetřovatelství

Diagnostika nádorových onemocnění

Autor: Josef Mališ

anotační obrázek

výukový materiál - všeobecné lékařství, ošetřovatelství

Onkologie - ošetřovatelství

Autor: Josef Koutecký

anotační obrázek

výukový materiál - ošetřovatelství

Chemoterapie, hormonoterapie a podpůrná léčba

Autor: Hubert Mottl

anotační obrázek

ošetřovatelství - výukový materiál

Nádory prsu

Autor: Jana Prausová

anotační obrázek

speciální onkologie - výukový materiál

Nádory jícnu a žaludku

Autor: Zdeněk Linke

anotační obrázek

speciální onkologie - výukový materiál