Lékařská chemie a biochemie

Mechanismy přenosu signálu. Intracelulární signalizace Ca2+ .

Autor: Bruno Sopko

Přednáška
Všeobecné lékařství - zimní semestr                                                                                        

Aminokyseliny. Struktura a vlastnosti bílkovin.

Autor: Jana Novotná

Přednáška
Všeobecné lékařství - zimní semestr                                                                                

Organické sloučeniny obsahující kyslík, dusík a síru. Výzmanmé heterocyklické sloučeniny.

Autor: Martina Srbová

Přednáška
Všeobecné lékařství - zimní semestr                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                        

                                                                               

Enzymologie. Jak pracují enzymy - mechanismy.

Autor: Bruno Sopko

Přednáška
Všeobecné lékařství - zimní semestr                                                                                 

Metabolismus aminokyselin I

Autor: Jana Novotná

Přednáška
Všeobecné lékařství - zimní semestr                                                                              

                                                                                      

Hemoglobin a hemoglobinopatie. Myoglobin.

Autor: Richard Průša

Přednáška

Všeobecné lékařství - zimní semestr                                                                                           

Laboratorní parametry kompenzace diabetu

Autor: Richard Průša

Laboratorní parametry kompenzace diabetu-výukový materiál pro studenty 2.LF

 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­  ­  ­  ­  ­  ­  ­

Protilátky proti štítné žláze

Autor: Richard Průša

Protilátky proti štítné žláze

 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­  ­  ­  ­  ­  ­  ­

Apoptóza - klinická biochemie 5. ročník

Autor: Richard Průša

Apoptóza - výukové materiály pro studenty 2.LF

 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­  ­  ­  ­  ­  ­  ­

Multimediální učebnice DNA diagnostiky

Autor: Richard Průša, a kol.

anotační obrázek

Vyšetřování iontů a substrátů v biologickém materiálu bylo následováno velkým rozvojem proteinové a enzymové diagnostiky. V současnosti jsme svědky expanze DNA a RNA diagnostiky a rozsáhlých možností její aplikace v humánní a veterinární medicíně. Nejen lepší porozumění podstatě onemocnění, ale také převratné diagnostické a terapeutické důsledky jsou výsledkem aplikace technik molekulární biologie v diagnostice infekčních virových, bakteriálních, mykotických a parazitárních onemocnění, v prenatální a postnatální diagnostice dědičných chorob s mendelovskou i nemendelovskou dědičností, v diagnostice nádorových chorob a v identifikaci (DNA typizaci) osob pro účely transplantační nebo forenzní. DNA a RNA diagnostika vyžaduje nový způsob myšlení i práce.