Psychiatrie, psychologie, sexuologie

Panická ataka

Autor: Michal Hrdlička

anotační obrázek

Článek

Historie psychiatrie

Autor: Michal Hrdlička

anotační obrázek

Přednáška

Dynamická a kognitivně - behaviorální psychoterapie pro výuku

Autor: Michal Hrdlička

Učební text

Deprese

Autor: Michal Hrdlička

anotační obrázek

Článek v Medica revue

Bipolární afektivní porucha

Autor: Michal Hrdlička

anotační obrázek

Přednáška

Abstinenční syndrom a delirium při syndromu závislosti na alkoholu

Autor: Michal Hrdlička

Učební text

Farmakoterapie afektivních poruch v dětství a adolescenci

Autor: Michal Hrdlička

Učební text

Psychiatrické vyšetření

Autor: Michal Hrdlička

anotační obrázek

Anamnéza rodinná, anamnéza osobní, orientační vyšetření psychických funkcí, psychopatologický nález

Úvod do psychopatologie

Autor: Michal Hrdlička

anotační obrázek

Vnímání, myšlení a jejich poruchy, bludy, afekty, fobie

Zvládání neklidu a agrese v medicíně

Autor: Michal Hrdlička

anotační obrázek

Klasifikace agrese, intervence, terapie