Farmakologie

Antibiotika - obecná část

Autor: Vlastimil Jindrák, Vlastimil Jindrák

anotační obrázek

Antimikrobiální účinnost antibiotik, farmakokinetika antibiotik, farmakodynamika a dávkování antibiotik, klinické použití, klinická a epidemiologická bezpečnost používání antibiotik, antibiotická politika