Onkologie, radioterapie

Onkologie v ošetřovatelství

Autor: Jana Prausová

anotační obrázek

výukový materiál - ošetřovatelství

Transplantace kmenových buněk krvetvorby

Autor: Blanka Nagyová

anotační obrázek

výukový materiál - ošetřovatelství

Specifické nádory dětského věku (lymfomy, germinální nádory, nádory mozku)

Autor: Edita Kabíčková

anotační obrázek

Speciální onkologie - výukový materiál, 5. ročník

Molekulární genetika v diagnostice a výzkumu dětských akutních leukemií

Autor: Jan Trka

anotační obrázek

Speciální onkologie - výukový materiál, 5. ročník

Akutní komplikace způsobené nádorovým onemocněním

Autor: Edita Kabíčková

anotační obrázek

Obecná onkologie - výukový materiál, 5. ročník

Podpůrná léčba v onkologii

Autor: Edita Kabíčková

anotační obrázek

Obecná onkologie - výukový materiál, 5. ročník

Nádorová onemocnění u dospívajících

Autor: Hubert Mottl

anotační obrázek

Speciální onkologie - výukový materiál, 5. ročník

Chemoterapie

Autor: Hubert Mottl

anotační obrázek

Obecná onkologie - výukový materiál, 5. ročník

Nové a perspektivní terapeutické postupy v onkologii

Autor: Tomáš Eckschlager

anotační obrázek

Obecná onkologie - materiál k výuce PVP Vybrané kapitoly z dětské onkologie, 5. ročník

Epidemiologie, etiologie a biologie nádorových onemocnění, nádorová imunologie, laboratorní diagnostika

Autor: Tomáš Eckschlager

anotační obrázek

Obecná onkologie - materiály k přednáškám, 5. ročník