Fyziologie a patologická fyziologie

Fyziologie termoregulace

Autor: Václav Hampl

Poznámky k přednáškám

Vývoj a funkce reprodukčního systému, těhotenství

Autor: Ilona Hromadníková

Komentář k diapozitivům

Chronická hypoxická plicní vazokonstrikce

Autor: Václav Hampl

Podrobnější text ke studiu fyziologie

Úloha oxidu dusnatého v normální plicní cirkulaci a při plicní hypertenzi

Autor: Václav Hampl

Podrobnější texty ke studiu fyziologie

Patobiochemie buňky

Autor: Jaroslav Masopust

Podrobnější texty ke studiu fyziologie

Cirkadiální rytmy

Autor: Helena Illnerová

anotační obrázek

Zdroje pro učení fyziologie

Fyziologie periferní cirkulace I (Fyziologie cévní stěny)

Autor: Václav Hampl

anotační obrázek

 Mechanismus kontrakce cévního hladkého svalu, jeho regulace (nervová, humorální, myogenní, autoregulace průtoku,...) 

Fyziologie periferní cirkulace II (Regulace orgánových řečišť)

Autor: Václav Hampl

anotační obrázek

 Specifika perfuze a její regulace u koronární, mozkové, kožní, svalové a GIT cirkulace. Cirkulace u fétu a její změny při narození. 

Fyziologie extrémních stavů

Autor: Václav Hampl

anotační obrázek

 Fyziologické změny a přizpůsobení vysoké nadmořské výšce (výškové hypoxii), vysokému tlaku (potápění, hyperbarická oxygenoterapie), vysoké a nízké gravitaci a vysoké a nízké teplotě. 

Plicní cirkulace, regulace poměru ventilace a perfuze

Autor: Václav Hampl

anotační obrázek

 Specifika plicní cirkulace, její regulace. Hypoxická plicní vazokonstrikce. Plicní hypertenze. Poměr ventilace a perfuze, jeho udržování a poruchy.