Fyzioterapeutické metodiky [D0701309]

Metodické postupy rhb lékaře a fyzioterapeuta v klinické medicíně

Autor: Lucie Pešicová

Přednáška pojednává o propojenosti rhb s ostatními obory klinické medicíny. Poukazuje na reciprocitu vztahů mezi orgánovými nemocemi a reflexními změnami pohybového systému - viscerovertebrální a vertebroviscerální vztahy.
Zdůrazněny jsou nejdůležitější změny posturálního systému při nemocech interních a urogynekologických.
Nakonec je popsán vztah lékaře a fyzioterapeuta.

Zpracování nociceptivní aference

Autor: Zdeněk Čech

1roč NMgr, ZS, předmět fyzioterapeutické metodiky, výukový materiál