Kineziologie [D0701303]

VÝVOJ DÍTĚTE VE TŘETÍM A ČTVRTÉM TRIMENONU

Autor: Marcela Šafářová

Ontogeneze dítěte ve druhém a třetím trimenonu. Vývojové milníky tohoto období. Globální modely – opora o extendované horní končetiny v 6.měsíci, šikmý sed- 7,5 měsíc, lezení 8-10 měsíc, vertikalizace. Vývoj jemné motoriky v tomto období. Zkřížený model kvadrupedální lokomoce, frontální chůze, stoj, nezávislá chůze v prostoru.

Další varianty KL vzor

Autor: Marcela Šafářová

Kineziologie 

 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­

Fylogeneze, ontogeneze, vývoj in utero

Autor: Marcela Šafářová

Kineziologie  

Fylogeneze Ontogeneze Vývoj in utero

Autor: Marcela Šafářová

anotační obrázek

Vývoj jedince 

Kineziologie - viscerosomatické vztahy

Autor: Petr Bitnar

Základní výukový materiál ve formě Powerpoint.

Kineziologie loketního kloubu, zápěstí a ruky

Autor: Petr Bitnar

Základní výukový materiál ve formě Powerpoint.